Bugun...


Özden İlhan

facebook-paylas
Yenidünya Düzeni
Tarih: 25-04-2020 22:10:00 Güncelleme: 25-04-2020 22:10:00


 

 

Bireyin gelişmesi kısmen öğrenme, kısmen de olgunlaşma yoluyla olur. İlk çağlardan itibaren insanoğlu çevresini tanıyıp öğrenmeye başlamıştır. İnsanlığın, bu tecrübeleri ve giderek bunu araştırması ve geliştirme becerisi ile hayatta kalmak ve hayatı yönlendirmek konusunda büyük önem taşıdı. İnsanoğlu yer küre iktidarı ile mücadele vermiştir. Ve yıllardır bu mücadelesini sürdürüyor.


Yer kürenin iktidarını elinde bulunduran insanoğlu için bu bir misyon mu? Yönetme duygusu doğuştan mı geliyordu? Tarihe baktığımız zaman hep iktidar savaşları verilmiş, yönetme arzusu içinde olmuşlar. 


Sanırım insanların içinde olan “ego” duygusudur. İnsanlar, bir başka insanların hayatına müdahil olmak, yönlendirmek ve fikirlerini onaylatmak isterler. Latince de poli-tika “çok yüzlülük” tam da insanoğlunun egosundan doğduğunu düşünüyorum. İnsanoğlunun yönetme arzusu ile her türlü yalana, entrikayla, zorbalığa başvurması insan EGO’su değilse, başka hiçbir şey değildir.


Dünya siyasetine yön veren savaşlara, barışlara karar veren, kimi ülkeleri batırırken, kimi ülkeleri lider yapan, uluslararası gizli güçler bizleri yönetiyor.


New World Order “Yenidünya düzeni” sloganıyla yola çıkan Masonluk Kabalist örgütlerin arkasında kimler var. Hangi elit tabaka yönetiyor.


Birlikte en önemli komplo teorilerinden ikisini inceleyelim.


Konu incelemeden önce” Komplo teorisi” bizim gündelik yaşantımıza girdi. Aslında komplonun teorisi olmaz. Konspirasyonun teorisi olur. Komplo anlamı, tuzaktır. Bir kişinin yapmış olduğu olaydır. Mesela, avcının, kapan kurması, birinin fareye kapan kurması, komplodur. Çünkü bir kişinin yaptığı bir olaydır. Konspirasyon ise birden fazla kişilerin olaya karışmasıdır.


Halk arasında “komplo teorisi” olarak bilinmesi nedeniyle yazıyorum.


Gizli İlluminati örgütünün dünya siyaseti üzerinde etkili olabilmek için yaptığı çalışmalar, en büyük komplo teorileri üretilen konularından biri oldu. Hala işleyiş tarzı gizemini koruyor ve o nedenle bizlerde komplo teorisi ifadesini kullanıyoruz.


Sanırım zaten örgüt mensupları bunun böyle görünmesini istiyor, böyle de bize göstermeyi başarıyorlar. Biz, İlluminatinin ne olduğunu anlamaya çalışırken, onun üstünde bir yapının da var olduğu ortaya çıktı. 


Tavistock teşkilatı. 


Tavisstock piramitin en son halkasını temsil ediyor.


Dünyanın en zengin kişilerin oluşturduğu bir kuruluş, dünya devletlerini nasıl yönetiyor ve nasıl kuruldu?


İlluminati, "aydınlanmış" demek. Bu kelime ilk kez İspanya’dan Yahudilerin ve Müslümanların çıkartılması sırasında duyulmuş. Bu kişilere "aydınlanmış kişiler" denmiş.
Kimilerine göre bütün bu anlattığımız hikâyeler, seri halde uydurulmuş komplo teorileri… Kimilerine göre ise dünyayı yöneten güç illuminati… Örgüt isimleri sürekli değişse de değişmeyen şey illuminatiye asla sıradan insanların katılamayacağıdır. Bir de nihai amaçları hiç değişmiyor: Dünyaya hükmetmek!


İlk kez 1575 ortaya İspanya da ortaya çıktı. Ruhani güçleri olduğunu iddia eden bir dini parti üyeleri bu isimle anılıyordu. Amacı, Çok zengin aile üyelerin hedefi başkenti Kudüs olan bir dünya devi kurmaktı.


Örgütün Almanya kanadı ise 1 Mayıs 1766’da Adam Weishaupt adında 28 yaşında bir hukuk profesörü tarafından, Bavyera’da bir örgüt kuruldu.


Almanya’daki din adamlarının tamamı, bu örgütüne düşmandı. Bunun sebebi Hristiyanların değerleriyle alay eden, bu değerlere iğrenç şekilde saldıran tapınak şövalyelerin devamı olduğu tahmin etmektedirler. Ayrıca, İlluminati üyeleri zaman zaman yönetimi de hedef alan yayınlar yapıyorlardı. Örgüte polis baskını yaparak 1784 örgüt üyeleri gözaltına alındı ve tutuklandı. Örgüt kapatıldı. Böylece Almanya’dan masonluk silinmiş oldu.


Bayağı korku ve telaşa kapılan diğer ülkelerdeki masonlar kendilerine de yasak getirilmemesi için büyük bir gürültü kopardılar. Öyle ki ABD başkanı George Washington, tereddütlere kapılan Amerikalı masonlara güvence verme ihtiyacı duydu.


Tehlikeye giren mason teşkilatı, yeraltı faaliyetleri sürdürdü. Bu sefer Almanya dışına da uzanarak tüm Avrupa’da teşkilatlanma için, yeraltı dünyasıyla anlaşarak, teşkilatlanmaya başladılar. Örgütlenme çalışmalarını hızlandırmasında Alman astronom Johann Bode adlı bir masonun önemli katkıları olduğu ve bazı kaynaklara göre Goethe, Mozart, Schiller ve Herder gibi birçok ünlünün, bu örgütün saflarına katılmış oldukları yazılıyor.


Tarihin belki ‘de en büyük gizemi Tapınak Şövalyeleridir. Tapınakçılığın başlangıcı Haçlı Seferleridir.

Bir grup şövalye Kudüs’ten bile daha değerli bir yer keşfettiler. Süleyman’ın 3.Tapınağı denilen Tevrat’ta anlatılan tapınak. Kabala. 


Tanrı tarafından Hz. Süleyman’a Allah’ın verdiği bilgiler, "İnsanları, hayvanları ve cinleri yönetme kudret ve kuvvetini" anlatan kitabı buluyorlar.


Bu Bilgiler Kitabı Şövalyelerin ellerindeydi. Şövalyeler bu kitap sayesinde korkunç bir güç elde ediyorlar. Güçleriyle papaların ve kralların üstünde bir kudret kuruyorlar.

 

Ancak Papa, Katolik ve Fransa Kralı Philippe anlaşma yapıyor ve Kanlı Cuma denilen gün Papa harekete geçiyor. Bütün Avrupa kral ve soylularına şu mektubu yolluyor. 


"Tapınakçılar günahkârdır! Tanrı benimle bizzat görüşerek tapınakçıları katletmemi emretti. Günahları şunlardır. Eşcinsellik, zina, Tanrıya, İsaya ve Çarmıha hakaret, Şeytana tapmak, putperestlik ve büyücülük. Görüldükleri yerde katledilsinler!"


1314 yılında yöneticileri kazığa bağlanıp yakılıyor Ancak bazı tapınakçıların Kabalayı alıp Katolik etkinliğinin az olduğu İngiltere’ye, Portekiz’e ve Hollanda’ya kaçıyor.


Buralarda Masonluk denilen oluşumu kurup Tapınakçılığı tekrar kurdukları söyleniyor.

 

Tavistock


Komplo teorilerine göre; Tavistock teşkilatı; İlluminati ve masonların da üstünde bir örgüttür. Tavistock'un görünürde bir düşünce üretme merkezi olarak faaliyet göstermektedir. Freud’un beyin yıkama yöntemleri ve sublimal mesajlarla beyin yıkama yöntemleri üzerine çalışmakta ve bu yöntemleri kitleler üzerine nasıl kullanılacaklarını araştırıyorlar. Dünyanın her bölgesindeki farklı kültürlere ve farklı siyasi iklimlere yönelik operasyonlarda başrolü oynadıkları ve istihbarat örgütlerine onların akıl ve yöntem verdiği iddia edilmektedir. Kan örnekleri topladıkları ve bu nedenle de Türkiye’de bir kampanya sayesinde birçok kan örnekleri elde ettikleri biliniyor. Ancak Soğuk Savaş döneminin en önemli emperyalist kültürel projelerinden olduğu ve esasında dünya ülkelerin siyasi ve ekonomik yönünü belirlemek için "psikolojik harp" faaliyetleri geliştirdiği iddia edilmektedir..


CIA'nın beyin yıkama ve algı mühendisliği gibi psiko-sosyo-kültürel savaş araçları "uyutma projesi" içinde yer alır. CIA, bu uyutma projesi için "insan hakları" ve "yardım kuruluşlarına" gizli fonlar aktarır. Etkin ve saygın vakıfların CIA'ya fon aktararak gençlik grupları, işçi sendikaları, üniversiteler, yayınevleri vb. kuruluşlara sayısız gizli operasyonlar düzenlemesini sağlar. Bunlara 1950'lerden itibaren 'İnsan Hakları Grupları da ilave edilmiştir.


Öncelikle hedefi "halkın psikolojik gücünü kırmaktır." Bu amaçla Dünya Düzeni Diktatörlerine muhalefeti engellemek, aile bağını zayıflatarak, aile, din, onur, milliyetçilik ve seksüel davranışları çökertmek için teknikler geliştirmek Tavistock bilim adamlarınca yıllarca üzerinde çalışılan konulardır.


Yazar Aytun Altındal'ın anlattığı göre genelde tek Türkiye konusunda hayretler içinde kalıyorlarmış. İstedikleri sonuçların gelmemesine hayret ediyorlarmış. Belki debunun nedeni, düşünce yapılarımızın çok farklılık göstermesi olabilir? Tabii, onlar bunu araştırıyordur.

 

İlluminati


Yılda bir kez bir araya gelen İlluminati üyeleri, hedefledikleri dünya devletini kurmak için planlar yapıyorlar. Bu planların içinde çeşitli ülkelerde ekonomik krizler çıkarmak, ülkeleri sömürmek savaşlar çıkarmak konuları yer almaktadır.


Daha Fazla Savaş, ilkeleri gereği savaşların sürekliliğini sağlamak, çeşitli hastalıklar icat etmek, AIDS gibi hastalıkları yaymak gibi, ABD'deki askeri araştırma laboratuvarlarından dünyaya yayıldığı iddia ediliyor. Bunun nedeninin de, nüfus azaltıcı çalışmalar yapmak, etnik temizliği desteklemek olduğunu öne sürülüyor. Ve 11 Eylül örneğinde olduğu gibi terör yaratarak, 'anti-terör yasaları' çıkarmak. Bazı iddialara göre, 11 Eylül saldırısı için FBI bazı Arapları kullandı ve bombaları temin etti. 


İlluminatı'nın ilkelerinden en önemlisi 'Kaostan kaynaklanan düzen'dir. İlluminati, kendi düzenini çıkarmak için sürekli istediği ülkelerde kargaşa yaratarak hedefine ulaşıyor.


Gül ve Haç'ın kitap yazarı Araştırmacı Gazeteci Aytun Altındal, kitabında, Gül ve Haç temsilcilerinin yıllar boyu Teşvikiye'yi merkez tuttuklarını ve semtteki birçok binada illuminati'yle direkt bağlantılı olan Gül ve Haç Teşkilatı'nın izleri olduğunu anlatıyor.
"İlluminati ile Gül ve Haç teşkilatı yüzyıllardır içice geçmiş. Peki son 100 yıl içinde Türkiye'deki Gül ve Haç şövalyeleri kimler?


Altındal’ın verdiği isimler, 1861′de Halim Paşa, 1909 - 15′te Aziz Ahmet Paşa, 1928 - 31 ‘de Yargıtay Başkanı Fuat Hulusi Demirelli, 1945 - 55′te Doktor Mim Kemal Öke, 1955 - 67′de Prof. Hazım Atıf Kuyucak, onun isteğiyle şövalye olan DP milletvekili Ekrem Tok,
1975 - 84′te Prof. Mukbil Gökdoğan, 1984 - 95′te Prof. Sahir Erman, 1966 - 67′de Doktor Enver Necdet Egeran, İçişleri eski Bakanı Şükrü Kaya, Dışişleri eski Bakanı Tevfik Rüştü Araş, Ankara eski Valisi Nevzat Tandoğan, İstanbul eski Valisi Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay, Meclis Başkanı Kazım Özalp, Eski Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Özbekler Tekkesi Şeyhi Ataullah Efendi, Amiral Mehmet Ali Paşa, yazar Servet Yesari, Başbakan Hasan Saka, Devlet Şûrası eski Başkanı Mustafa Reşit Mimaroğlu…"

 

Bunların tamamı 33 derece masondu. Kimi Kadoş Şövalyesi, kimi Tunç-Yılan Şövalyesi, kimiyse Gül ve Haç Şövalyesi unvanını taşıyordu. Ama Türkiye bu kişilerin gerçek kimliklerini hiçbir zaman bilemedi.


Rahmetli Altındal, Şu an bile teşkilatın bir lideri olduğunu söylüyor, tüm ısrarlara rağmen isim vermiyor.


"Eğer isim söylersem, beni yaşatmazlar" diyen Altındal'dan, teşkilatın şu anki liderinin sadece ünlü bir hukukçu olduğunu dillendirmişti.


Altındal, vefatından kısa bir süre önce verdiği bir röportajda suikasta uğradığını belirterek, “Biyopsiler yapılmıştı. Tertemiz çıkmıştı. Sonra birden bire bir ay içinde bütün vücudumu saran bir kanser olayıyla karşılaştık. Buradaki doktorlar da çok şaşırdılar. Yabancı doktorlar Fransa'da Nükleer Tıp diye bilinen bir merkeze gittik. O nükleer tıp merkezi dedi ki burada bir gariplik var. Vücudunuza verilmiş olan bir kanser ilacı olabilir dendi. Kanser olmadığınız halde size kanser ilacı verilerek kanserli hasta yapıyorlar" demişti. 


Kasım 2013'te vefat eden Altındal'ın evi hem vefatından önce hem de vefatından sonra iki kez soyulmuş ve evindeki bir takım önemli belgeler çalınmıştı.Bu yazı 368 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
HAVA DURUMU
YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Trabzonspor 26 15 3 8 59 28 53 +31
2 Başakşehir FK 26 15 3 8 50 25 53 +25
3 Galatasaray 26 14 4 8 44 20 50 +24
4 Sivasspor 26 14 5 7 47 29 49 +18
5 Beşiktaş 26 13 8 5 40 32 44 +8
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 43 +19
7 Fenerbahçe 26 11 8 7 46 34 40 +12
8 Göztepe 26 10 9 7 31 30 37 +1
9 Gaziantep FK 26 8 10 8 36 41 32 -5
10 Denizlispor 26 8 11 7 26 34 31 -8
11 Antalyaspor 26 7 10 9 29 43 30 -14
12 Gençlerbirliği 26 7 12 7 33 44 28 -11
13 Kasımpaşa 26 7 14 5 38 50 26 -12
14 Konyaspor 26 5 10 11 21 33 26 -12
15 Yeni Malatyaspor 26 6 13 7 38 40 25 -2
16 Çaykur Rizespor 26 7 15 4 26 44 25 -18
17 MKE Ankaragücü 26 5 13 8 23 45 23 -22
18 Kayserispor 26 5 14 7 28 62 22 -34
Takım O G M B A Y P AV
1 Hatayspor 28 15 5 8 38 23 53 +15
2 BB Erzurumspor 28 13 7 8 30 22 47 +8
3 Bursaspor 28 14 7 7 43 35 46 +8
4 Adana Demirspor 28 12 7 9 55 35 45 +20
5 Akhisarspor 28 12 7 9 36 31 45 +5
6 Fatih Karagümrük 28 11 7 10 40 34 43 +6
7 Altay 28 11 7 10 36 30 43 +6
8 Ümraniyespor 28 11 10 7 39 39 40 0
9 Giresunspor 27 10 9 8 30 33 38 -3
10 Keçiörengücü 28 8 9 11 21 22 35 -1
11 Balıkesirspor 28 8 9 11 30 33 35 -3
12 Menemenspor 28 9 11 8 32 38 35 -6
13 İstanbulspor 27 7 8 12 38 34 33 +4
14 Altınordu 28 7 11 10 32 39 31 -7
15 Boluspor 28 4 11 13 24 36 25 -12
16 Osmanlıspor FK 28 6 13 9 32 42 24 -10
17 Adanaspor 28 3 14 11 26 42 20 -16
18 Eskişehirspor 28 7 16 5 32 46 17 -14
Takım O G M B A Y P AV
1 Samsunspor 28 23 1 4 64 11 73 +53
2 Manisa FK 28 19 3 6 79 31 63 +48
3 Hekimoğlu Trabzon 28 17 7 4 51 34 55 +17
4 Sancaktepe FK 28 16 8 4 51 23 52 +28
5 İnegölspor 28 13 9 6 41 30 45 +11
6 Afjet Afyonspor 28 13 11 4 47 30 43 +17
7 Tarsus İdman Yurdu 28 14 13 1 45 39 43 +6
8 Pendikspor 28 11 10 7 40 39 40 +1
9 Sarıyer 28 11 10 7 34 33 40 +1
10 Zonguldak Kömürspor 28 9 10 9 35 37 36 -2
11 Çorum FK 28 11 14 3 36 42 36 -6
12 Hacettepe Spor 28 11 15 2 37 48 35 -11
13 1922 Konyaspor 28 9 13 6 38 45 33 -7
14 Kırklarelispor 28 8 11 9 25 41 33 -16
15 Başkent Akademi FK 28 9 15 4 37 41 31 -4
16 Amed Sportif 28 7 14 7 28 46 28 -18
17 Gümüşhanespor 28 7 17 4 31 57 25 -26
18 Şanlıurfaspor 28 0 27 1 10 102 14 -92
Takım O G M B A Y P AV
1 Serik Belediyespor 28 16 5 7 49 24 55 +25
2 24Erzincanspor 28 14 4 10 47 22 52 +25
3 68 Aksaray Belediyespor 28 14 6 8 43 27 50 +16
4 1928 Bucaspor 28 14 7 7 47 34 49 +13
5 Artvin Hopaspor 28 12 5 11 38 21 47 +17
6 Düzcespor 28 12 6 10 32 18 46 +14
7 Karaköprü Belediyespor 28 10 6 12 25 22 42 +3
8 Çatalcaspor 28 9 5 14 39 28 41 +11
9 Silivrispor 28 8 6 14 37 31 38 +6
10 Sultanbeyli Bld. 28 9 8 11 33 27 38 +6
11 Kızılcabölükspor 28 8 8 12 39 37 36 +2
12 Yomraspor 28 9 10 9 28 30 36 -2
13 52 Orduspor FK 28 7 7 14 21 20 35 +1
14 Çankaya FK 28 9 12 7 33 37 34 -4
15 Şile Yıldızspor 28 6 11 11 23 30 29 -7
16 Erzin Spor Kulübü 28 6 12 10 27 34 28 -7
17 Tokatspor 28 1 23 4 16 66 7 -50
18 Manisaspor 28 1 24 3 16 85 0 -69
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 12/06/2020 Başakşehir FK vs Alanyaspor
 12/06/2020 Beşiktaş vs Antalyaspor
 12/06/2020 Çaykur Rizespor vs Galatasaray
 12/06/2020 Fenerbahçe vs Kayserispor
 12/06/2020 Gaziantep FK vs MKE Ankaragücü
 12/06/2020 Gençlerbirliği vs Konyaspor
 12/06/2020 Göztepe vs Trabzonspor
 12/06/2020 Sivasspor vs Denizlispor
 12/06/2020 Yeni Malatyaspor vs Kasımpaşa
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 16/06/2020 Giresunspor vs İstanbulspor
 19/06/2020 Adana Demirspor vs Osmanlıspor FK
 19/06/2020 Altay vs Akhisarspor
 19/06/2020 Balıkesirspor vs Menemenspor
 19/06/2020 BB Erzurumspor vs Eskişehirspor
 19/06/2020 Boluspor vs Altınordu
 19/06/2020 Giresunspor vs Adanaspor
 19/06/2020 İstanbulspor vs Hatayspor
 19/06/2020 Keçiörengücü vs Bursaspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 18/07/2020 Bandırmaspor vs Kahramanmaraşspor
 18/07/2020 Bayburt Özel İdare Spor vs Sivas Belediyespor
 18/07/2020 Eyüpspor vs Van Spor
 18/07/2020 Kastamonuspor vs Etimesgut Belediyespor
 18/07/2020 Kırşehir Belediyespor vs Ergene Velimeşe
 18/07/2020 Niğde Anadolu FK vs Bodrumspor
 18/07/2020 Sakaryaspor vs Kardemir Karabükspor
 18/07/2020 Tuzlaspor vs Uşak Spor
 25/07/2020 Ankara Demirspor vs Tuzlaspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 18/07/2020 Çankaya FK vs Tokatspor
 18/07/2020 Düzcespor vs Manisaspor
 18/07/2020 Erzin Spor vs Artvin Hopaspor
 18/07/2020 Karaköprü Belediyespor vs Serik Belediyespor
 18/07/2020 Silivrispor vs 52 Orduspor FK
 18/07/2020 Şile Yıldızspor vs Kızılcabölükspor
 18/07/2020 1928 Bucaspor vs Sultanbeyli Bld.
 18/07/2020 24Erzincanspor vs Yomraspor
 18/07/2020 68 Aksaray Belediyespor vs Çatalcaspor
SON YORUMLANANLAR
HABER ARŞİVİ
resmi ilanlar

Türkiye'de Açıklanan Corona Sonuçlarına İnanıyor musunuz?


NAMAZ VAKİTLERİ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
YUKARI