Bugun...


Dr. Suat Kamil Aksoy

facebook-paylas
Kuantum Pi Sayısı Analizine Giriş
Tarih: 25-04-2021 21:18:00 Güncelleme: 25-04-2021 21:18:00


Burada pi sayısına ilişkin bir hikâye var. Kimilerine zorlama gibi gelecektir. Ancak pi sayısının alelade bir şey olmadığı konusunu okuyucunun dikkatine sunmak isterim. Bilindiği üzere pi sayısı basitçe çemberin çevre uzunluğunun çap uzunluğuna orantısıdır. Bu basit gerçeğin içerisinde bir kripto aramayı anlamsız bulabilirsiniz. İlk öğrenilmesi gereken şey bölme işleminin sona erdirilemiyor olmasıdır. Yani tam doğru sayıyı bulmak isterseniz bunu hiçbir zaman tamamlayamayacaksınız. Çember kendi döngüsünde olduğu gibi bir başka tür sonsuzluğu barındırmaktadır. Bir çap uzunluğunun çevresini kare olarak hayal ederseniz bu çevrenin çapın dört katı olacağı bellidir. Karenin dört kenarı vardır çünkü. Bir çapın çevresinde alan oluşturacak biçimde başka tür bir çevreleme yapmak isterseniz bunun iki çap uzunluğundan daha büyük olması gerektiği açıktır. Çünkü rakam iki olursa bu alan alan olmaz. Bu çap uzunluğuyla iç içe durmak zorunda olan bir şeydir ve çapın kendisinden ibarettir. Dairesel bir alan oluşturmak istersek elimizdeki çap uzunluğuna dik olarak duran bir çap daha gerektiği açıktır ve en küçük uzunluk iki değil üç olmalıdır. Yani çapın çevresinde dairesel bir alan için iki yeterli olmayacak rakam üçten büyük dörtten küçük olacaktır.

 

3,14

 

Pi sayısının bu ilk üç rakamının görselliğine dikkat edelim. Çap ortadaki bir tarafından simgelensin. Çevresinde yer alan üç ve dört adeta yukarıdaki sözleri söylemektedir ve ben üç ile dört arasında bir yerdeyim demektedir. Şaşırtıcı değil mi? Pi sayısının ilk hanesini mantık yoluyla bulmuş gibiyiz. Pi sayısının bugüne kadar trilyonlarca basamağı hesaplanmış durumda. Hesaplandığı kadarıyla tekrar eden bir dizi yok. Bu nedenle sonsuz dizinin bir yerlerinde hepimizin öyküsünün yer aldığına inananlar az değil. Dilerseniz kendi cep telefon numaranızın ya da kullandığınız sayısal şifrelerin hepsini bu rakam dizisi içerisinde bir yerlerde bulabilirsiniz. Dahası bu sayı evrensel sabit bir sayı. Yani bilmem kaçıncı basamağında ne yazacağı siz onu bulmamış olsanız bile değişmeyen bir şey. Gerçeğin ne olduğunun sizin hayallerinizle bağlı olmayışı gibi.

 

Bu kadar giriş pi sayısının tüm rakamlarının çok önemli olduğunu anlamanız için yeterli. Şimdi biz belirli kurallar çerçevesinde öykünün başlangıç sayılarını analiz etmeye çalışacağız. Kabul edersiniz ki başlangıç sayıları çok daha büyük bir önem arzedecektir. Bu rakamlarda evrensel bağlantılar bulunma ihtimali yüksektir. Kuantum derken pi sayısının belirli bölmeler içerisinde ele alınacağını kastediyorum. Tanımlayacağımız kuant ölçüleriyle ilerlemeye çalışacağız. Kuant kendi içerisinde bir bütünlük arzeden veya belirli bir mantık bakımından kendi içerisinde bağıntılar taşıyan rakam dizisidir. Temel kuant rakamları ilk basamağımız olan 3 sayısının 0, 1, 2 vb şekildeki kuvvetlerine ilişkin sayı dizileri olacak. Konuya başlarken zaten ilk kuantı oluşturduk. Bu ilk sayı olan üç oldu. Bu sayı mantıksal bir analizle bulunmuş oldu. İkinci kuant ilk üç basamak oluyor. Merkezinde bir bulunan 3,14. İlk iki sayı üç ve bir yada otuzbir olarak ortaya çıkıyor. Elbette anlamları üzerine bir işaret ortaya çıkarsa irdelenebilir. İkinci kuantımız üç basamaktı ve ortasında bir'in yer aldığı asimetrik bir oluşumdu. Ben burada totalde kendi tercihim olarak ilk ondört basamağı ele alacağım. Bunun hem ilk kuantın son iki rakamı ile hem de bu rakamın değişik biçimlerde dizinin içerisinde yer alıyor olması ile ilgisi var.

 

İlerlemeden önce bu ilk ondört basamağı ifade edelim. 3,1415926535897 Mantık yürütmeyi ilk sayı olan 3 ile ilgili olarak başlatabiliriz. Üçün sıfırıncı kuvveti birdir. Zaten ilk oluşum üç sayısıdır ve bir basamaktır. Bunu açıklamak üzere yukarda mantıksal bir analiz yapmıştım. Yoların ikisi de aynı yere çıkmış oluyor. İkinci kuant üçün birinci kuvvetidir bu da üç olur ve ikinci kuantımız üç basamaktan oluşur. İlk kuant uzunluğumuz olan 1 sayısını 3 sonrası ikinci basamak olarak kullanıyoruz. Zira elimizde bundan başka bağıntılı sayı yoktur. Elbette Üçüncü basamak için ise ilk iki basamağın toplamını kullanıyoruz. Neden 3+1 şeklinde toplama yerine, neden 3-1 şeklinde çıkarma işlemi yapmıyoruz diye sorulabilir. Olumsuz bir işlem olarak üçten biri çıkararak bulduğumuz iki sayısını olumlu hale çevirmek için kendisiyle toplarsak yine dört rakamını buluyoruz. Analizlerde böyle yedek ikinci yollar bulunduğunda aradığımız sayıya ilişkin bir sağlama yaptığımızı düşünmek gerekiyor. Bu biçimdeki sağlamalara daha sonra da başvuracağız.

 

Üçüncü kuantımız üçün ikinci kuvvetidir yani dokuz basamaktır. Sıradan gittiğimizde dördüncü kuant üçün üçüncü kuvveti yirmi yedi olarak hesaplanabilir. Ancak o kadar basamak ilerlemek niyetinde değilim. İlerlemeden önce ilk kuantımızdaki sayıların toplamlarının sekiz olduğunu ve bunun da iç bağıntılarda yer alan gizli iki sayısının üçüncü kuvveti olduğunu not alalım. Aslında aynı sayının ikinci kuvveti dört idi. Bu ise ikinci kuantın son rakamı idi. Üç basamaktan oluşan ikinci kuantımızın bir sayısının iki yanı biçimindeki asimetrik çevre toplamı yani üç ve dört sayılarının toplamı ise yedi oluyor. Bu rakamlar daha sonra alt ve ara kuantlar olarak kullanılabilirler. Daha önemlisi ilk üç sayıdan türetilen her rakam daha ileride kimi anlamlar kazanabilir. Yine ilk kuantta yer alan ilk iki sayıyı toplayarak üçüncü sayıyı bulmuştuk. son ikinci sayıyı topladığımızda ise beş rakamını buluyoruz. Yine bu sayılar arasında gizlenen iki diğer bağıntı da bulduğumuz bu beş rakamı ile ilk kuantı çarparak bulacağımız 15 sayısı ve aynı işlemin karşıtı olarak ilk iki sayının toplamı olan 4 ile son sayının çarpımı olan on altı rakamıdır. Bunlar evrensel bir sayı dizisinin başlangıç bağıntıları olarak not alınmalıdır. 16 sayısı ikinci kuantın içerisindeki olumsuz sayı olan gizli iki sayısının dördüncü kuvvetidir. İkinci kuantın ilk ve son sayılarının çarpımı olan 12 sayısı da ileride anlam bulmayı beklemektedir. İlk iki kuantın önemli sayıları 8 7 5 15 16 12 olmuştur. İkinci kuantta elde ettiğimiz beş sayısını alt kuant olarak kullanırsak ilk beş basamakla ilgili bir çıkarsamaya yardımcı olabiliriz. Yani ilk beş basamağın son iki basamağının ilk ve ikinci kuantlarla ilişkisi olabilir ve gerçekten üç ve beş çarpımı onbeştir ve alt kuantın son iki basamağı 15 olmaktadır. Şimdi üçüncü kuant dokuz basamak idi ve geriye henüz saptamadığımız dört basamak daha kaldı. Alt kuanttan üst kuanta geçerken kuant rakamını kullanmaya kalkışabiliriz. Yani dokuz basamak için kalan dört basamağın ilk sayısı olarak üçüncü kuant rakamını yani dokuzu kullanabiliriz. Ancak bunu sağlayacak başka bağlantılar da olmalıdır. İkinci kuant içerisinde toplam yoluyla saptadığımız sekiz rakamı vardı. Bu son dört rakamın ve ondan önceki aynı uzunluktaki dizinin bir alt kuant oluşturduğunu bize düşündürebilir. Bu ise önceki dört ile sonraki dört rakam arasında bir bağıntıya işaret edecektir. (yani henüz açıklamamış olduğumuz 1415 9265 dizisi sekizli alt kuantın iki yarısı oluyorlar). Aynı şekilde ikinci kuantta saptadığımız 7 rakamı da bize yol gösterebilir. Yani 3 14 15 xx şeklindeki dizi bir alt kuant oluşturabilir ve bilinmeyen son iki rakama ait bağıntıları ele verebilir.

 

Öncelikle sekizli alt kuantın ilk dört rakamının toplamına bakalım. bir dört bir beş ikili grup olarak 5 6  ve toplam olarak onbir ediyor. Bu rakamın kuantın ikinci yarısına bir yansıması olabilir. Bu yansıma doğal olarak birebir olamaz. Temel kural sayı dizisinin sabit tekrar yasağına sahip olmasıdır. Daha önce üçüncü kuant rakamını bu ikinci yarının ilk rakamı olarak değerlendirmeye almıştık. Farkedileceği üzere ilk dilimde yer alan dört ve beş rakamlarının toplamı dokuz ediyor ve bunu bir sağlama olarak kullanabiliriz. Bu durumda dokuzdan sonra gelen rakamı da ilk dilimde kullanmadığımız iki adet birin toplamı olarak düşünebiliriz. Burada neden ters sıra dizilimi yaptığımız sorusu aklımıza gelebilir. Yani niçin yirmi dokuz dizisi yerine doksan iki dizisini tercih ediyoruz diye düşünülebilir. Bir önceki evrede üçüncü kuant rakamını yani dokuzu bir ihtimal olarak uygun bulduğumuzu hatırlayalım. Ancak sekizli alt kuantın iki diliminin birbirine karşıt ve ayna yansımaları olarak düşünülmesi bize yardımcı olacak gibi görünüyor. Bu arada dokuz ve iki toplamlarının da onbir olduğunu not edelim. Fark ise 7 olmaktadır. Artık virgülden sonraki altı rakamı biliyoruz. Bir yansıma mantığı kullandığımız oranda geriye kalan iki rakamın da yansıma olma olasılığı vardır. Nitekim ilk dilimdeki bir beş toplamı ve bir dört toplamı olan 56 dizisi ayna yansıması olarak karşıya geçirildiğinde 65 dizisi elde ediliyor. Böylece üçüncü kuant tamamlanmış oluyor. Ve dördüncü kuantın sınırlarına gelmiş oluyoruz. Sağlama olarak son iki rakamın dördüncü kuant rakamı olan yirmi yedi ile bir bağıntısı olup olmadığına bakabiliriz. Nitekim doksan iki ve altmış beş sayıları arasındaki fark yirmi yedidir. Yani ayna yansıması ile dördüncü kuant arasında bir bağlantı bulunmaktadır. Ancak biz üçüncü kuant içerisinde de bir bağlantı daha arayabiliriz. Dış bağıntı yeterli olmakla birlikte olağan değildir. Bunun için başlangıçta elimizde bulunan yedi haneli diziye dönmeliyiz. Amacımız dokuzlu dizinin son iki rakamı için şu ana kadar elde ettiğimiz yedi haneli dizinin içerisinde bir sağlama bulmaktır.

 

3,141592

 

Burada başlangıç ve son rakamlarının toplamı beştir ve bunların arasındaki basamak sayısı da beştir. Dolayısıyla bir ara kuant çalışması yapabiliriz.

 

14 1 59

 

Ara kuant olarak aldığımız bu dizide dikkati çeken şey mantık yürütürken çap temsilcisi olarak kodladığımız bir rakamının iki yanında eşitsiz bir simetrinin göze çarpıyor olmasıdır. Son iki sayının toplamı ondört olmakta ve ilk iki sayı da on dört olmaktadır. İlk açık ondörde karşı sonda gizli ondört var. Karşıt simetrileri toplayıp eşitsizliğe atfen bunu orta noktadaki bir sayısından çıkarırsak yirmi yedi rakamını buluyoruz. O halde artık 92 ve 65 rakamları arasında ciddi bir bağıntı için gerekçelerimiz oluşmuş bulunuyor. Sekizli kuantın ilk bölümünü toplayarak bulduğumuz 11 sayısı ikinci dilimde iki kere tekrar ediyor, ve ikinci dilimin toplamı da 22 yapıyor. Evrensel bir sayı dizisinin tüm iç bağıntıları adına bulduğumuz tüm rakamları not alıyoruz. Ayrıca bu beşli ara kuantın toplamının yirmi olduğunu da not alalım. Yedili bir dizinin ara kuantı olan yirmi sayısı beşli bir dizinin toplamıdır. Yedili dizinin ilk ve son rakamları olan üç ve ikinin toplamı beş çarpımı altıdır. Bu ara kuantın bağıntıları açısından not almamız gereken sayılar 20 6 7 ve 5 olmaktadır Ne anlama geldikleri belki ileride ortaya çıkacaktır. Sekizli alt kuant netleştiğine göre bunun iç bağıntılarına bakmaya devam edebiliriz. İlk dörtlünün toplamının 11 olduğunu ve ikinci dilimin yani 92 ve 65 sayılarının da iki ayrı 11 teşkil ettiğini görüyoruz. Yani sekizli alt kuant sıkıştırıldığında üç tane 11 rakamı yan yana geliyor ve bu sıkışık kuantın açılımı şöyle oluyor.  1415 92 65 çekim Merkezinde 92 sayısının yer aldığı üç dilmli bir sıkışık kuant Pi sayısının ilk ve temel rakamı üç ve bunun ardından çok özel bağıntıları olan ve homojenleşebilen üçlü bir sıkışık kuant.

 

Virgülden sonra gelen altı tane bir rakamının geometrik tersi alındığında 9,000090000 biçiminde sonsuz tekrar eden bir dizi oluşuyor. Bu sayıda tekrar eden dizi altı haneli ve başlangıç rakamı bizim üçüncü kuant rakamımız olan dokuz ve bu kuant içine ait bir bağıntı olarak bir tür sağlama teşkil ediyor. Dikkat etmemiz gereken şey altı rakamının bir çok kere karşımıza çıkmasıdır. Bunu da akılda tutalım. İlk kuantın ardından gelen 1 sayısı için burada bir değerlendirme ortaya atılabilir 3 ve 1 merkez çevre simgesi gibi görüldüğünde kendisinden sonra gelecek olan böyle bir dizi için ön bilgi veriyor olabilir. Nitekim biz böyle bir oluşumu biraz önce saptadık 3 11 11 11 şeklinde ortadaki 92 sayısını simgeleyen 11 ve kenarlarda 1415 ve 65 sayılarını simgeleyen iki adet 11 Burada 92 merkezli simetrik oluşumuna pi sayısının ilk iki basamağı tarafından işaret edildiğini düşünebiliriz. Yani bu oluşum sandığımızdan da önemli olabilir.

 

Şimdi üçüncü kuant dizisinin diğer bağıntılarına bakalım Baştan başlayıp birer kaydırarak ikili dilimleri toplayalım.  3+1 1+4 4+1 1+5 5+9  9+2 2+6  6+5 4 5 5 6 14 11 8 11 Burada yine ilk üç sayının toplamının 14 olduğunu görüyoruz ve altı sayısının ardından açık olarak tekrar 14 sayısını buluyoruz. 14 ve 6 sayıları toplamı da yukarıda bir kez daha gündeme gelen 20 sayısını oluşturuyor. Devamında gelen 11 8 11 simetrik dizisi de dikkat çekiyor. Burada da 19 sayısı gizleniyor. Bu sayının gizlendiği yer 92 65 sekizli alt kuantın ikinci bölmesidir. Ve muhtemelen bu bölmeye ilişkin bir bağlantıyı anlatıyor. Bu nedenle 92 ve 65 sayıları arasında kutupsal bir ilişkinin olduğu araştırılabilir. 9 ve 2 farkı 7 ve 6 ve 5 toplamı 11 olmaktadır. 92 sayısının bir simetrinin ortasında yer aldığını ve iki yanının 11 sayısı ile çevrili olduğunu görmüştük. Burada 92 sayısının bir başka çevrelenmesine daha bakmalıyız. Yanındaki 65 sayısı toplamda 11 şeklinde 92 için asimetrik bir çevrelenme yaratıyordu. 65 sayısının çarpımı ise 30 olmaktadır. Bu bakımdan asimetrik bir çevrelenme var mı diye baktığımızda 92 sayısının hemen yanında 5 sayısını buluyoruz.

 

15 92 65

 

Burada 5 ve 9 toplamları 14 ederek ilgimizi çekmişti. Ancak yan yana okunduğunda 59 olmaktadır. Ayna yansımasına baktığımızda 92 sayısını tersten okursak 29 buluyoruz. Bu sayılar arasındaki fark ise 30 olmaktadır. Görüldüğü gibi 92 sayısı iki yanından 30 ile asimetrik olarak çevrelenmiştir. Sekizli alt kuanta1415 92 65 dizisinde ilk dörtlünün formatını değiştirirsek 56 92 65 dizisinde bir aynalanma olduğu görülüyor. Yani 92 sayısı aynı zamanda 65 sayısıyla da çevrelenmiş bulunuyor. 92 65 dizisinde 92 sayısıyla ilgili üç asimetrik çevrelenme bulunuyor 92 11 30 65. Aynı şey 65 sayısı içinde 65 7 8 biçimindedir. Ayrıca 92 65 dizisinin iç toplamlarında 11 8 11 biçiminde bir dizi daha bulmuştuk. Burada da 11+8 ve8+11 şeklinde iki tane 19 sayısı gizlenmektedir. Bu sayılar hem 92 hem de 65 sayısının bağlantısı gibi görünmektedir. Ek bir sağlama daha arayabiliriz.

 

Dikkat çekici bu çevrelenmeler biraz daha ayrıntıya bakmamızı gerektiriyor gibidir. 92 sayısının yakın çevrelenmesine baktığımızda 15 92 65 rakamlarına dikkat edersek yakın çevrelenmede 5 ve 6 sayıları bulunmaktadır. 1 ve 5 toplamı 6 eder ve 92 sayısının asimetrik 11 çevrelenmesinin yakınsanmış bir örneği böylece ortaya çıkmış olur. Yani 11 92 11 6 92 6 şeklinde iki asimetrik çevrelenme ve 5 92 6 şeklinde dolaysız çevrelenmeler açıklama isteyen başka bağlantılara işaret etmektedir.

 

3,14159265

 

Tamamladığımız üçüncü kuant için söylenebilecek bir genel bağlantı kaldı. Bu rakamların toplamı 36 etmektedir. Bu sayı 6 sayısının 2. kuvvetidir. Bunun üstel olarak tersi ise bize 64 sayısını vermektedir. 65 sayısının yanında 9-2 şeklinde bir çıkarma işlemi yoluyla 7 sayısını bulmuştuk. Benzer bir biçimde 65 sayısının diğer yanında böyle bir çevrelenme olup olmadığına bakmak gerekir. Ancak bunun için üçüncü kuantın dışına uzanmalıyız. Dördüncü kuantın yirmi yedi basamağının tümüne bakmayacağımızı söylemiştik. Şimdilik daha en başta birçok kez karşımıza çıkan 14 rakamına istinaden üçüncü kuantın bir alt kuantı olarak 14 basamaklı diziye bakacağız. Bu konuda bizi üçüncü kuantın son rakamı olan 5 destekliyor. Bu sayı çerçevesinde beşli bir ara kuant üçüncü kuanta eklendiğinde ondört sayılı bir dizi elde ediliyor. Böyle düşünürsek üçüncü kuantın son rakamının önemli olduğu ve bize yardım edebileceği fikrine ulaşabiliriz. Üçüncü kuantın son rakamı bir ara kuanta işaret ediyorsa ilk sayının da dikkate alınması gerekir. Bu iki rakam yan yana geldiğinde 35 dizisi oluşur Pi sayısının bundan sonraki devamı zaten budur. Bu aynı zamanda ilk önemli sayılardan olan 7 ve 5 sayılarının çarpımıdır. Zaten ilk iki alt kuant uzunlukları da bu sayılardan oluşuyordu. Yani 7 ve 5. Bu tersten 35 sayısının 5 ile bölünmesiyle 7 elde ediliyor olması demektir. Zaten biz bir önceki aşamada 92 65 dizisinde 65 bölmesinin 7 sayısıyla kuşatılıp kuşatılmadığını merak etmiştik. Diziye tekrar bakarsak 92 65 35 9 ve 2 arasında çıkarma işlemi ile elde edilen 7 sonrasında 35 ile 65 rakamının son hanesiyle bölme işleminden tekrar elde ediliyor. Bu sayının 65 rakamının içsel bağlantısı ve kuşatması olduğu da anlaşılmaktadır. 65 sayısına odaklandığımızda hemen birer adım yakınındaki sayılarla bir başka bağlantısı daha ortaya çıkıyor. 92 65 35 dizisinde başlangıç olarak 2 ve6 toplamı ve sonrasında 5 ve 3 toplamı aynı ve 8 olmaktadır. Bu 65 sayısının 8 ile simetrik bir bağıntısının olduğunu düşündürmelidir. Anlaşılacağı üzere kuant sınırlarında kimi orjinal bağıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor ve bu yaptığımız işin dayanaksız olmadığını bize gösteriyor.

 

Şu an için elde ettiğimiz iki sayı ile birlikte dizimizi 11 haneli hale getirdik ve bu sayının da dördüncü kuantın ilk sayılarıyla oluştuğunu biliyoruz. Bu onbir sayılı dizinin toplamının 44 olduğunu ve 11 sayısının dört katına ulaştığımızı not edelim. Burada yeni elde ettiğimiz sayılar çerçevesinde ilginç bir başka bağlantıyı daha ortaya çıkarmalıyız. Daha önce ilk dokuzlu dizimizin içerisinde sekizli bir simetrik bölge bulmuştuk ve bunun çekim merkezi 92 sayısıydı. Dizi 1415 92 65 biçiminde idi ve üçlü bir 11 dizisi biçiminde sıkıştırılabiliyordu. Şimdi dizinin sonrasını biliyoruz ve öncesi de vardı. 3 1415 92 65 3 biçiminde bildiklerimizi yazarsak bu sefer asimetrik 14 kuşatmasını görmeliyiz. 92 sayısı sol yanında toplam 14 ve sağ yanında 14 ile çevrilidir. Bu da 14 sayısının önemine ilişkin ek bir kanıt sunmaktadır. Şimdi yine 92 merkezli ama dengeli bir asimetriye bakarsak Yani  1415 92 6535 her iki yanında da dört haneye bakarsak  11 92 19 dizisini görüyoruz. Bunun daha önce bulunan 19 bağıntısının sağlaması olma olasılığı vardır.

 

On dört basamaklı alt kuantımızın açıklayamadığımız üç sayısı kaldı. Pek ala son bulduğumuz 35 dizisinin toplamı ile yani 8 ile devam edebiliriz. Bu tüm dizinin en başındaki ikinci kuant toplamı ile de aynıdır. Ancak başka sağlamalara da ihtiyaç olur. Burada 92 merkezli sistemin son kanadı olan 65 dizisini merkez yaparak bir sağlama oluşturabiliriz.

 

592 65 358 dizisinde her iki yanın toplanı da 16 olmaktadır. Biz on altı rakamına ikinci kuantın içerisindeki bir işlemde rastlamıştık. Aslında orada 7 rakamına da rastlamıştık. 92 sayısının merkez olduğu yeterince açığa çıktığına göre bunun öncesine de başka simetriler adına bakılabilir. 3 14 1 5 92. Bu ilk yedili dizidir. 1 sayısının ortaya çıktığı yerlerde onu çap ve çevre oluşumu gibi düşünürsek dairesel oluşumları saptamakta kolaylık sağlayabiliriz.

 

Yukarıdaki dizide merkezde yer alan bir sayısının çevresindeki ilk üç sayının toplamı ki bu ikinci kuanttır 8 iken sonraki üçlünün toplamı 16 olmaktadır. Bu geometrik bir simetri olarak görülebilir. İlk yedi hanenin bir alt kuant oluşturduğu da böylece daha açık hale gelmiş olur. Bu kuantın son rakamı ile kuant uzunluğu çarpıldığında yine 14 sayısı elde ediliyor. Şimdi üçüncü kuanta ondörtlü dizi yapmak üzere eklediğimiz beş basamaklı ek kuantın ilk üç rakamı çıkmış bulunuyor. 35 8 xx burada orta nokta 8 rakamıdır. Burada bir simetri arayabiliriz ancak bulmamız gereken iki rakam var. Pek ala daha önce de yaptığımız gibi işin kolayına kaçarak sıkıştığımız yerde üçüncü kuant rakamını kullanabiliriz. Dördüncü rakamı böylece 9 yaparsak geometrik simetri için son rakam da 7 olmalıdır. 35 8 97 bir taraf toplamı 8 diğer taraf toplamı 16 bu sistemdeki ilk yedili dizide saptadığımız geometrik simetrinin benzeridir. Böylece iki tane yedili dizinin toplamı olarak ondörtlü alt kuantı tamamlamış oluyoruz. Son rakamın 7 olması da manidar oluyor. Daha ilginç olan şey son beşli kuantın toplamı 32 olmaktadır. 65 sayısını çevreleyen önceki kuant toplamı ise 25 idi. Birisi 2 sayısının 5. kuvveti diğeri 5 sayısının 2. kuvvetidir. Yani 65 sayısı 25 ve 32 sayılarıyla üstel bir asimetri ile de çevrelenmiş bulunmaktadır. Bu iki sayının toplamına baktığımızda 57 sayısını buluyoruz. Böylece 65 sayısının 5 ve 7 ile bir kez daha çevrelendiğine şahit oluyoruz.

 

Ek olarak ondörtlü diziyi iki kısma böldüğümüzde ilk yedili dizinin son rakamı 2 ve son yedilinin son rakamı 7 olmakta ve bunların çarpımı 14 sayısını vermektedir. Bu hem alt kuant dizisinin uzunluğu hem de temel sayılardan birisi olan 14 olmaktadır. 14 rakamlı dizinin ilk 7 hanesi ve son 5 hanesinde 8 16 geometrik simetrisi yer almaktaydı. Bu iki kuant 65 sayısını 7 ve 5 uzunluğu olarak çevrelemektedir.  Ek olarak 65 dizisinin hemen ardından gelen 35 rakamı  7 ve 5 sayılarının çarpımıdır.

 

Şimdi konuyu özetleyip biraz boyut değişikliğine gidelim 92 merkezli oluşumdan bahsetmiştik. Yakın bağlantıları sıralarsak 30 11 19 92 diğer bağıntılar 6 6 12 14 65 biçimindedir. 92 sayısının sağındaki 65 için temel bağıntılar 8 7 19 65  4 5 5 14. 92 solundaki yedili alt kuantın bağıntıları ise 20 6 7 5 biçimindedir. Bu yedili kuantın içerisinden çıkan bağıntılar dışında bu kuantın ilk ve son rakamları olan  2 ve 3 anlamlandırılmayı beklemektedir. bu sayı dizilerine görsel olarak dikkatle bakarsak bize bir takım tarihlerden bahsediyor gibidirler. Elbette bunlar kişiler de olabilir. Şöyle ki 30 11 1992 doğumlu ismi 6 haneli iki bölümden ve toplam 12 harften oluşan bir kişi 14 ve  65 ile çevrelenmiş haldedir. 8 7 1965 doğumlu ismi 4 5 5 biçiminde üç bölümden ve toplam 14 haneden oluşan bir kişi. 20 Haziran xxxx doğumlu ismi 7 ve 5 biçiminde 12 haneden oluşan birisi Bu üç öğe dokuzlu üçüncü kuantın içerisindeki bağlantılardan türemektedir. Burada boşlukta olan şey üçüncü kişinin doğum yılıdır. Muhtemelen bu da dokuzlu kuant içerisinde bir bağlantıya sahiptir. Anlamı açığa çıkmamış diğer sayılar ise bu üç kişi üzerinden bulunabilirler. Üçüncü kuantta üç kişi yer alıyor ve pi sayısı üç ile başlıyor ikinci kuantta yer alan son iki sayı yani 14 bu kişilerden birisini simgeliyor. Sayının ilk ikili toplam dizisi  4 5 5bu kişinin ismini simgeliyor (3+1 1+4 4+1) 3,14 biçimindeki ilk kuanta dikkatle bakarsak 3 ve 14 üç bölümden oluşan 14 haneli bir isim diye okunabilir. Bu üçüncü kuantın sonundaki 65 kişisinin ismidir. 92 kişisi 65 ile aynı kare içerisinde yer alır ve yine bu sayı ile çevrelenmiştir. 92 kişisi 65 kişisinin ismiyle çevrelenmiştir.(14 92 14 onlu dizide asimetrik çevrelenme) 65 kişisi xx kişisinin ismiyle çevrelenmiştir. (7 65  5 iki tane geometrik simetri içeren kuant) bu kişiler gerçekten var mı?

 

Benim pi sayısıyla tek ilişkim kuant analizi diye bir şeyi birden bire uydurmuş olmamdan ibaret. Böyle bir zırvalığa bugüne kadar kimsenin kalkışmadığından eminim. peki neden şimdi ve bu yıl diye sorulduğunda kaygı verici başka rakamlar ortaya atabilirim. Nasıl derseniz. 29 56 18 falan gibi 2021 ile  ilgili korkutucu şeyler. Bahsi geçen her üç kişi muhtemelen 2021 yılında özel bir andan geçiyor olmalılar. Genel olarak önemli birisi değilim. 12 yıl uğraşarak bir iktisat felsefesi kitabı yazmıştım. Kitap hedefine ulaştığında insanlığın uzaya bir patlama biçiminde yani dairesel olarak yayılmasına yol açacak. 2020 yılında basılan Değerin ve Rantın Doğası adlı kitaptan bahsediyorum.

 Bu yazı 3011 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
SON YORUMLANANLAR
HABER ARŞİVİ

AKP Nasıl Kazanıyor?


nöbetçi eczaneler
HABER ARA
YUKARI