Bugun...


Ahmet Kale

facebook-paylas
Kadın Sosyal Sınıfımız
Tarih: 18-12-2021 13:08:00 Güncelleme: 18-12-2021 13:08:00


Kadın Sosyal Sınıfımız yazısı ilk olarak aylık Kıvılcım dergisinin Temmuz-Ağustos 1978 tarihli ilk sayısında yayınlanmış.  İlk defa yayınlanıyor olmasına rağmen dergide yazıyla ilgili tanıtıcı bir bilgilendirme yok. Ancak 2001 yılında Kıvılcımlı’nın ölümünün 30. Yılında Almanya’da yapılan bir toplantıda Latife Fegan’ın yaptığı sunuştan alabiliyoruz kimi önemli bilgileri.

 

Önce yazının tarihçesiyle ilgili kısa bir hatırlatma: Kıvılcımlı bu yazıyı 1968'lerde yazmış. F. Fegan notlarına bakılırsa: "Elyazmalarından ilki ince uzun kağıtlar üzerindedir." Yayınlanmış olan bölüm kendisi tarafından daha sonra yeni Türkçeye aktarılmış. "Öte yandan, 25-42 sayfa numaralarını taşıyan eski yazı elyazmaları var. Bu elyazmalarındaki belli olaylardan (örneğin Vedat Demircioğlu'nun öldürülüşü (Temmuz 1968), Çekoslovakya Olayları (Ağustos 1968) incelemenin 1968 yılı ikinci yarısında kaleme alındığı anlaşılıyor." (Latife Fegan’ın sunumu. Yayınlanışı 13.08.2005 tarihli Bianet bülteni)

 

Yalnız, Kıvılcımlı eski notlarını 1971 yılında yeniden yazarken, bazı ilaveler yapmış ve muhtemelen taktik nedenlerle bazı bölümleri de çıkarmış.” (agy)

 

Öncelikle hemen söyleyelim: Kıvılcımlı tarafından yazıdan çıkarılan bölümler daha sonra Fuat Fegan tarafından yeni yazıya aktarılmış. Bu satırları yazdığımız günlerde, o bölümlerin de aslıyla karşılaştırılarak yeniden çevirileri yapılıyordu. Çevirileri ve kontrolleri bitince bütün halinde yeniden basımının yapılması için gayret edeceğiz. Henüz kontrolleri bitmediği için de o bölümlerden bu tanıtımda yararlanmayı düşünmedik. İlerde bütünlüklü bir baskı yapılabilirse, yeniden değerlendiririz.

 

Kadın Sosyal Sınıfımız yazısı Kıvılcım dergisinde yayınlandıktan sonra, 2001 yılında Derleniş yayınlarının kadınların Kurtuluşu konulu bir kitabında yer almış.  Nihayet Mart 2009’da Sosyal İnsan Yayınları tarafından “Kıvılcımlı Bütün Eserleri” dizisinde kitap olarak yayınladı. Yalnız bu son baskıda, Kıvılcımlı’nın başka başka eserlerindeki Anahanlık’la ilgili yazılarla hiç yayınlanmamış Bir Anahan: Tomris adlı bir yazısı da eklendi.

 

Kadın Sosyal Sınıfımız yazısının ilk bölüm başlığı, sanki kitabın da alt başlığı gibi yorumlanagelmiş olan “Türkiye’nin Üç Katlı Sosyal Ehramı” dır. Bu tabakalaşmanın en altında köylülük tabanı vardır:

 

Köylülük katının ekonomi temeli. Barbarlık çağını bir türlü aşamamış toprak ekonomisidir. Bu ekonomi yapısı içinde, hiç şaşmaksızın gerçekliği kendi adıyla çağırmaktan çekinmeyelim. Köyün ilkel ön tarih ekonomisinde egemen üst sınıf: Babahanlığın bütün olumlu yanlarını yitirmiş Köylü erkekleridir. Alt sınıfı: Ne denli yumuşatılırsa yumuşatılsın, bir sosyal kast kadar donmuş ve sertleşmiş olduğu için ‘sınıf’ adını alabilecek ayrılıkta Köy Kadınları Sınıfı'dır.

 

“Bu bakımdan, köylülüğün, söz yerinde ise Sömürge halkı, bütünüyle Köy Kadını'dır.” (s. 11)

 

Ortadaki tabaka, antika tarihten, ta Babil çağından kalma Tefeci Bezirganlıktır.

 

EN ÜSTTE: Modern merkezleşmeli Şehirlilik katında ekonomi temeli, genellikle ‘Modern’ adı verilebilecek olan Kapitalizmdir. Ancak bu kapitalizm, Meşrutiyet çağında Komprador Kapitalizm, Cumhuriyet çağında Finans - kapitalizm biçimiyle ağır basar.”(s. 12)

 

Ancak her iki dönemde de ezilen alt sınıf Modern İşçi Sınıfıdır.

 

Bütün bu gerçeklerin üstünde ve içinde bir gerçeğimiz daha vardır:

 

Türkiye'nin öteki Sosyal ilişki ve çelişkilerine girebilmek için ve girmeden önce, başlı başına bir alt mahkûm Sosyal Sınıf durumunda olan en büyük mazlum sınıfımız, en büyük sömürülen sınıfımız: Kadın yığınımız üzerinde çok durulmalıdır.

 

“Sosyal Stratejimizin hem en sonuncu, hem en birinci gelen katı: Kadın - Erkek sınıflaşmasıdır. Bu sınıflaşmanın en açık ve keskin olanı Köy katında görünür. Ama gerçekte Kadının ezilen - soyulan bir mahkûm alt sınıf oluşu, Türkiye toplumunun Köy - Kasaba - Şehir bütün katlarında en yaygın bir sosyal ve orijinal trajedimizdir.” (s. 15)

 

Bu kadar önemli bir konu olan kadın erkek sınıflaşması özellikle gericiliğin en büyük demagoji alanlarından biri olmuştur. Kıvılcımlı veciz bir biçimde şöyle der:

 

Gerici demagoji, Abdülhamit istibdadı zamanı Meşrutiyet için, Meşrutiyet zamanı Hürriyet için. Cumhuriyet zamanı Demokrasi için, en sonra Sosyalizm için bıkmadan, usanmadan yalnız bu temayı işlemiştir. Geniş halk yığınları içine hep o "Avrat elden gidiyor!" fobisini umacılaştırmıştır.” (s. 19)

 

Bundan sonra özellikle Derviş Vahdeti kimliğinde gericiliğin bu konudaki  durumunu ve saldırılarını sergiler. Gericiliğin iki önemli demagoji malzemesi; din ve kadın elden gidiyor propagandası cahil halk yığınlarını kandırıp, her ileri hamlenin üzerine salmada en etkili silahlardır. Niçin?

 

Bizde gerici yobazlık, niçin Kadın'dan daha elverişli geri tepen silah bulamaz?

 

“Esnaf - Köylü halk, Dükkanın - Pazarın, Tarlanın - Toprağın Kölesi'dir.  Ama, evde ailede Kadının ‘Efendisi’dir. Alt sınıf ve tabakaların erkeği, dışarıda: Pazardan, ağadan, beyden yediği dayağın acısını, aile yuvasına dönünce karısına attığı dayakla çıkarır. Başka çıkar yol bulamamış bilinçsiz yaratığın yaşa-maya dayanması bu çelişkiyle dengelenir. Bir lokma ekmek pahasına ezilip soyulan, özellikle her köylü ve her esnaf, genellikle her züğürt çalışkan halk, evde, kırda, mahallede çoluk çocuğunu, hele ‘avratı’ soyup ezmekle, en sancılı iç kompleksine ilaç arar.” (s. 33)

 

Bunun bir de nasıl olduğuna bakarsak:

 

Gerici yobazlığın, Ekonomi - Politiği Marks'tan, derinlikler psikolojisini Freud'dan öğrenmeye ihtiyacı yoktur. 7 bin yıllık egemen sosyal sınıflar denemesi, anadan doğma kadın düşmanlığı eğilimini beslemeye yetmiş artmıştır. Modern derebeyliğin en azgın gericiliğine yaslanan Finans - Kapital, o eğilimi son kertede itçil (sinik : kelbî) metotlarla sömürür. Bütün beden ve ruh kültürü alanlarına (Sinema, Spor başta gelmek üzere, Edebiyata, Güzel sanata, Romana, Şiire) her gün tonlarla pornografi (açık saçık uçkur öyküsü) yağdırır.

 

“Şu en koyu ‘mutaassıp’ Müslüman geçinen bizim Babıâli sağcı gazetelerine göz atıla. Muhammed'in Ayetleriyle Amerikalı ve yerli kancıkların asma yapraksız kalçaları yan yana, yarış haline sokulmuştur. Sapıkların şehvet cinayetleriyle ayıcıların çıplak güreş serüvenleri, evliyaların kerametlerinden daha önemle kabartılandırılır. Çünkü Pornografi ve baldır bacak gösterisi, Antika gericiliğin de, Modern gericiliğin de Kadın düşmanlığını tersine çevirip daha ince yollardan sergilemesi ve aşılamasıdır.” (s. 34)

 

Gericiliğin bugün olduğu gibi dün de kadınları aşağılamak için nasıl her yolu denediğini görürüz Kıvılcımlı’nın satırlarında:

 

Bütün cinayetler, baldırıçıplak bilinçsiz cahil yığınları, şehir açık yüzlü kadını bahanesiyle geriye doğru teptirip Tefeci - Bezirgan Hacıağalarının kucağına düşürtmek. Çarşaf zindanına sokulamayan kadınların namuslarına kuşku kondurarak erkeği kadına karşı kışkırtmak. Gericiliği ilericiliğe karşı daha saldırgan ve utanmaz kılmakta şehvet azgınlığına itelemek...

 

Nereden kalksak, düz veya ters yanıyla "Dişi" elemandan daha yararlı gericilik silahı bulunamıyor. Kara yığınları her zaman kolayca kışkırtıp, kör körüne coşturan en sosyal patlayı¬cı madde Kadın oluyor.” (s. 35)

 

Bu tespitlerden sonra geliriz Kadın düşmanlığının ekonomi temeline. Bu temel bize hem sömürünün vardığı boyutu hem de çözüm yollarını gösterir:

 

Kadına karşı şartsız kayıtsız bütün erkeklerimiz: Maddeleri yazılmamış, ama herkesçe ezbere bilinen ve her gün saksağan gevezeliği ile tekerlenen bir ‘Anayasa’nın adsız fedaileri olarak sözbirliği ve işbirliği etmişlerdir. Kadın düşmanlığı, kimi sosyal sınıf ve zümrelerimizde canavarca ağır, kimisinde daha yeğnikçe veya cilalıca görünebilir. Toplumumuzun her sosyal sınıf, tabaka, zümre, grup ve kişilerinde Kadın: İlk fırsatta gözünden vurulup, uçtuğu göklerden çamurlu er avcı ayaklarının altına yaralı düşürülmekle öğünülen bir avdır... Niçin?

 

“Çünkü o azgın erkek sadizmini besleyen kök, ekonomi geriliğimizin tabulaştırılmış derinliklerinden benliğimize fışkırıp dal budak salmıştır. Bırakalım Tefeci - Bezirgan Hacıağanın kadın gettosu dilsiz cehennem harem dairesini. Bırakalım kozmopolit burjuva züppeliğinin boynuz tokuşturan salon flörtlü metres ticaretiyle kadını süslü kir paçavrası durumuna sokuşunu. En aşağı kul kölenin, evinde, tarlasında tepe tepe sömürüp ezdiği, etini ve ruhunu cımbızla didiklediği bir dişi kulu, ev kölesi, cariyesi vardır. Geri üretim toprağında başka türlüsü de olamaz.

 

“Sözde en ‘modern’ burjuva üretiminin zina çocuğu olan gecekondu varoşları nedir? Ekonomi bakımından: Resmen kanunlarla emlak sahipliğine her imtiyazı bağışlayan sermayenin, el altından, gizli gizli, illegal yollarla toprak iradını tır-tıklama, çalışanları bir de o yoldan hırsızlığa ortak edip haraca bağlama oyunudur. Bu oyunda erkek işçi, sahte belgelerle ‘Mülk sahibi’ olmak sevdasından bunalır. Arada, emeğiyle, sağlığıyla, insanlığıyla, haysiyetiyle kurban edilen varlık: İşçi Kadın'dır. Çalışan şehir kadınının kaç türlü soyguna, ezgiye, bunalıma uğratıldığını burada saymaya kalkışmayalım. Bitiremeyiz.” (s. 42)

 

Çözüm olarak önce kölelik döneminde bile “hiç” durumuna düşürülen kölelerin sosyal devrim yapamayacak durumda olsalar bile, tarihsel devrimlere yol açarak nasıl “hep” olabildiklerini hatırlatır. Kadının modern toplumdaki hiçliğinin antika toplumlardaki kölelerin durumuna benzediğini, bu durumun diyalektik zıddına dönüşebileceğini yazar:

 

Kadın, madem sosyal çelişkinin ‘Hiç’e indirdiği gerçekliktir, bu ‘Hiç’liğin diyalektik tepkisi, önüne geçilmez bir güç olmaktan geri kalamaz. Kadını, erkekler tahakkümü ve saltanatı istediği denli ‘Hiç’e saysın, onun kritik ‘Hepliğe’ varan momentleri toplumda kaçınılmaz olabilir.” (s. 46)Bu yazı 3150 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
HAVA DURUMU
YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Trabzonspor 31 21 2 8 59 27 71 +32
2 Konyaspor 31 17 7 7 51 33 58 +18
3 Fenerbahçe 31 16 7 8 54 35 56 +19
4 Alanyaspor 31 15 9 7 57 48 52 +9
5 Başakşehir FK 31 15 11 5 43 31 50 +12
6 Adana Demirspor 31 13 8 10 46 32 49 +14
7 Hatayspor 31 14 11 6 48 46 48 +2
8 Beşiktaş 31 12 8 11 45 40 47 +5
9 Antalyaspor 31 12 11 8 36 37 44 -1
10 Fatih Karagümrük 31 12 12 7 36 45 43 -9
11 Kasımpaşa 31 11 12 8 47 44 41 +3
12 Sivasspor 31 10 10 11 42 40 41 +2
13 Galatasaray 31 11 12 8 42 45 41 -3
14 Gaziantep FK 31 11 13 7 41 44 40 -3
15 Kayserispor 31 10 13 8 43 52 38 -9
16 Giresunspor 31 10 15 6 34 39 36 -5
17 Altay 31 8 18 5 32 45 29 -13
18 Göztepe 31 7 18 6 36 53 27 -17
19 Çaykur Rizespor 31 7 19 5 30 57 26 -27
20 Yeni Malatyaspor 31 5 21 5 23 52 20 -29
Takım O G M B A Y P AV
1 MKE Ankaragücü 29 18 6 5 45 23 59 +22
2 Ümraniyespor 29 17 7 5 48 28 56 +20
3 Bandırmaspor 29 16 9 4 43 25 52 +18
4 Eyüpspor 29 13 6 10 44 32 49 +12
5 İstanbulspor 28 14 8 6 44 30 48 +14
6 BB Erzurumspor 29 13 8 8 46 34 47 +12
7 Samsunspor 28 11 8 9 45 36 42 +9
8 Manisa FK 29 11 11 7 33 35 40 -2
9 Adanaspor 29 10 11 8 32 30 38 +2
10 Keçiörengücü 28 10 10 8 36 37 38 -1
11 Boluspor 28 9 11 8 32 33 35 -1
12 Tuzlaspor 28 9 11 8 25 29 35 -4
13 Menemenspor 28 8 9 11 36 44 35 -8
14 Gençlerbirliği 28 10 13 5 32 42 35 -10
15 Altınordu 29 11 17 1 33 51 34 -18
16 Denizlispor 28 9 13 6 31 40 33 -9
17 Kocaelispor 28 9 13 6 27 38 33 -11
18 Bursaspor 28 7 14 7 30 42 28 -12
19 Balıkesirspor 28 3 23 2 21 54 11 -33
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 38 28 2 8 82 25 92 +57
2 Sakaryaspor 38 21 5 12 74 35 75 +39
3 Kırşehir Belediyespor 38 21 8 9 57 32 72 +25
4 Kırklarelispor 38 19 6 13 60 32 70 +28
5 Van Spor 38 21 11 6 59 35 69 +24
6 Bodrumspor 38 18 11 9 80 48 63 +32
7 Etimesgut Belediyespor 38 18 13 7 63 36 61 +27
8 Karacabey Belediyespor 38 15 12 11 52 41 56 +11
9 Turgutluspor 38 16 16 6 44 56 54 -12
10 Serik Belediyespor 38 13 11 14 51 48 53 +3
11 Pendikspor 38 15 16 7 66 53 52 +13
12 Pazarspor 38 15 18 5 60 64 50 -4
13 Tarsus İdman Yurdu 38 13 15 10 56 55 49 +1
14 Bayburt Özel İdare Spor 38 14 18 6 52 61 48 -9
15 Sivas Belediyespor 38 11 14 13 63 58 46 +5
16 1922 Konyaspor 38 11 18 9 47 49 42 -2
17 Kastamonuspor 38 8 18 12 31 58 36 -27
18 Elazığspor 38 10 22 6 61 90 33 -29
19 Mamak FK 38 6 26 6 32 121 24 -89
20 Kardemir Karabükspor 38 1 34 3 16 109 3 -93
Takım O G M B A Y P AV
1 Diyarbekirspor 30 20 2 8 43 18 68 +25
2 1928 Bucaspor 30 20 3 7 58 18 67 +40
3 Yeşilyurt Belediyespor 30 17 8 5 50 27 56 +23
4 Ofspor 30 14 5 11 43 31 53 +12
5 Arnavutköy Belediye 30 13 8 9 40 29 48 +11
6 Edirnespor 30 12 9 9 34 31 45 +3
7 Belediye Derincespor 29 10 9 10 38 29 40 +9
8 Artvin Hopaspor 30 10 11 9 41 44 39 -3
9 Fatsa Belediyespor 30 10 12 8 22 31 38 -9
10 Kızılcabölükspor 30 9 11 10 34 33 37 +1
11 Nevşehir Belediyespor 30 9 14 7 31 31 34 0
12 Çankaya FK 30 10 16 4 28 48 34 -20
13 1877 Alemdağspor 30 9 15 6 37 48 33 -11
14 Antalya Kemerspor 30 7 17 6 27 50 27 -23
15 Payasspor 29 5 16 8 29 53 23 -24
16 Manisaspor 30 1 20 9 22 56 12 -34
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 09/04/2022 Fatih Karagümrük vs Kasımpaşa
 09/04/2022 Çaykur Rizespor vs Konyaspor
 09/04/2022 Göztepe vs Kayserispor
 09/04/2022 Beşiktaş vs Alanyaspor
 09/04/2022 Gaziantep FK vs Trabzonspor
 10/04/2022 Yeni Malatyaspor vs Giresunspor
 10/04/2022 Adana Demirspor vs Altay
 10/04/2022 Sivasspor vs Başakşehir FK
 10/04/2022 Fenerbahçe vs Galatasaray
 11/04/2022 Antalyaspor vs Hatayspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 09/04/2022 Bandırmaspor vs Boluspor
 09/04/2022 Ümraniyespor vs MKE Ankaragücü
 09/04/2022 Gençlerbirliği vs Keçiörengücü
 09/04/2022 Adanaspor vs Balıkesirspor
 10/04/2022 Manisa FK vs Samsunspor
 10/04/2022 Denizlispor vs Tuzlaspor
 10/04/2022 Menemenspor vs İstanbulspor
 10/04/2022 Bursaspor vs Kocaelispor
 11/04/2022 Eyüpspor vs Altınordu
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 09/04/2022 Bayburt Özel İdare Spor vs Niğde Anadolu FK
 09/04/2022 Etimesgut Belediyespor vs Sakaryaspor
 09/04/2022 Kahramanmaraşspor vs Afjet Afyonspor
 09/04/2022 Van Spor FK vs Somaspor
 10/04/2022 Serik Belediyespor vs Diyarbekir Spor
 10/04/2022 Bodrumspor vs Ankaraspor
 10/04/2022 Çorum FK vs 1461 Trabzon FK
 10/04/2022 Sarıyer vs İnegölspor
 10/04/2022 Sivas Belediyespor vs Adıyaman FK
 10/04/2022 Turgutluspor vs Ergene Velimeşe
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 10/04/2022 1954 Kelkit Bld.Spor vs Bergama Belediyespor
 10/04/2022 Çatalcaspor vs Fatsa Belediyespor
 10/04/2022 Elazığspor vs Batman Petrolspor
 10/04/2022 Hendek Spor vs Erbaaspor
 10/04/2022 Kahta 02 Spor vs Arnavutköy Belediye
 10/04/2022 Karaman Futbol Kulübü vs Başkent Gözgözler Akademi FK
 10/04/2022 Nevşehir Belediyespor vs Belediye Kütahyaspor
 10/04/2022 Osmaniyespor FK vs Artvin Hopaspor
 10/04/2022 Sancaktepe FK vs Bursa Yıldırımspor
 10/04/2022 Elazığspor - Batman Petrolspor Batman Petrolspor ligdeki son 11 maçında hiç kaybetmedi  Batman Petrolspor yenilmez
 10/04/2022 Nevşehir Belediyespor - Belediye Kütahyaspor Nevşehir Belediyespor ligdeki son 5 maçında hiç kazanamadı  Belediye Kütahyaspor yenilmez
SON YORUMLANANLAR
HABER ARŞİVİ
resmi ilanlar

Sizce Türkiye'deki en büyük sorun hangisidir?


NAMAZ VAKİTLERİ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
YUKARI