Bugun...


Ahmet Kale

facebook-paylas
“DEV-GENÇ Seminerleri” “TİP Seminerleri”
Tarih: 23-10-2021 11:29:00 Güncelleme: 23-10-2021 17:07:00


 

68 gençlik hareketlenmesinin TİP’e yansıdığı, TİP (Türkiye İşçi Partisi) ile devrimci gençliğin hızla kopuşup ayrıştığı yıllarda Dr. Hikmet Kıvılcımlı bir yandan arka arkaya kitaplar yayınlıyor, her kesimin dergisinde aydınlatıcı yazılar yayınlıyor, bir yandan da ilerlemiş hastalığına bakmadan her yere koşup konferanslar, seminerler yapıyordu. Bu toplantılarda o dönemin en çok tartışılan konularına değinilmekle birlikte, Bilimsel Sosyalizmin en temel konuları da konuşulup tartışılıyordu.

 

1970 yılının Ocak ve Şubat aylarında artarda ve çok yoğun bir seminerler dizisi örgütlenir. Ocak ayında Dev-Genç’in Aksaray’daki merkezinde bir dizi seminerler verilir. Şubat ve Mart aylarında ise o zamanki Dev-Genç İstanbul Yürütme Kurulu ile TİP merkezine muhalif olan Beşiktaş ve Gaziosmanpaşa ilçe yönetimleri Kıvılcımlı’yı davet ederek çeşitli konularda seminer vermesini isterler. İstanbul Dev-Genç merkezinde 1970 Ocak ayı boyunca toplam 6, TİP Gaziosmanpaşa ilçesinde 1 (15 Şubat 1970), Beşiktaş ilçesinde ise 2 (ilki 25 Şubat 1970, İkincisi 6 Mart 1970 günleri) 3 seminer verir Kıvılcımlı. Seminer sonrası soru cevaplarla epey canlı geçen toplantıların banda alınması daha sonra “Dev-Genç Seminerleri” ve “TİP Seminerleri” adlarıyla kitaplaştırıldı.

 

Konularının benzerliği, tartışmaların paralelliği dolayısıyla bu iki kitabın tanıtılmasını birlikte yapmayı uygun gördük. TİP Gaziosmanpaşa İlçesi seminerine başlarken şöyle diyor: “40-50 yıl önce Türkiye’de İşçi Sınıfının kavgasına girmiştik. O zaman doğrudan doğruya atölyelerde, fabrikalarda çalışan kardeşlerimizle dirsek dirseğe, omuz omuza savaş veriyorduk. O günün anıları elbet bir gün sizlere de ulaştırılır.

 

“Yalnız o uzun, 40-50 yıllık savaştan sonra, bugün yeni biçim bir savaşa giriyoruz. Bu yeni biçimde, son günlerin havası birçok tartışmalar ortaya çıkardı. Ve bu tartışmalar çok defa, benim görebildiğim kadarıyla ve anlatmaya çalıştığım kadarıyla, kitap formülleri, kitapta yazılan sözcüklerin yahut sözlerin çarpıştırılması biçiminde oldu.

 

“Bu da kaçınılmazdı. Çünkü Aydın Gençliğimiz dünyaya yeni bir pencereden bakmaya başladı. O zamana kadar bütün pencereler kapalı... Hatta işte Musevi’nin söylediği gibi: Kapılar kapalı, bacalar tıkalı... Böyle dört duvar içinde oturuyorduk. Özellikle Aydın Gençliğimiz tamamen yapma camekânlar içinde, uydurma gübrelerle yetiştirilen bitkiler gibi, dünyadan habersiz kalıyordu.

 

“Bu kalış, birdenbire bir pencerenin açılması üzerine, bu Aydın Genç arkadaşlar içinde dünyayı görme hevesi yarattı. Ve tabiî onlar için dünya gene kitaptı. Kitapları açtılar. Kitapta, herkes okuduğu kitabın en parlak yeri ne ise onu belledi. Karşısındaki daha parlağını bulduğunu umdu. O da onu, ona karşı çıkardı. Ve böylece bir tartışmadır aldı yürüdü.” (s. 113) Yani 1970’lerde devrimci hareket eskiye oranla daha kitleselleşmiş. Eskiden çok sınırlı olan kitlesellik artmış. Buna karşılık eskiden olan somut, hayatın içinde olan tartışmalar ve örgütlenmeler daha bir soyutlanıp, kitabi olmaya, kitaplardaki formüllerin ezberlenip tekrarlanmasına dönüşmüş. İşte bu durumda Kıvılcımlı sağlığını da zorlayarak, özellikle devrimci gençliği somut bir hedefe, işçi sınıfı yörüngesinde ve partisinde örgütlenme bilincine ulaştırmaya çalışıyordu.

 

Dev-Genç’te verilen seminerlerin programını verirsek, nelerin tartışıldığı kolayca görülecektir:

 

Konuşmacı: Hikmet Kıvılcımlı Ocak ayı Programı:

 

“12 Ocak, Pazartesi saat 16-21: ‘Somut Şartların Somut Tahlili’

 

“15 Ocak, Perşembe saat 16-21: ‘Somut Şartların Somut Tahlili’

 

“19 Ocak, Pazartesi saat 16-21: ‘Strateji ve Taktik: Stratejik Örgüt ve Taktik örgütler’

 

“22 Ocak, Perşembe saat 16-21: ‘İdeolojik, Politik ve örgütsel Açıdan Proletarya Sosyalizm Küçük-burjuva Sosyalizmi ve Sapmalar’

 

“26 Ocak, Pazartesi saat 16-21: ‘Milli Demokratik Devrim ve Sosyalist Devrimin Bağlılığı’

 

“29 Ocak, Perşembe saat 16-21: ‘Milli Cephe Politikası ve önümüzdeki Görevler” (Dev-Genç Seminerleri s. 7)

 

Konular görüldüğü gibi o zamanlar 68 gençliğinin ve sosyalist ortamın heyecanla tartıştığı konular. Kıvılcımlı da tam o zamanlarda Oportünizm Nedir-Halk Savaşının Planları-Devrim Zorlaması, Demokratik Zortlama kitaplarını yayınlamış. Strateji, taktik, demokratik devrim, sosyalist devrim, silahlı propaganda, gerilla mücadelesi vb. konularının toz duman ortamında tartışıldığı bir ortamda konuları berraklaştırmak, gençliğin şahlanan mücadelesini işçi sınıfı yörüngesine çekmek için yoğun bir teorik savaş içinde. İşte o ortamda direk gençlikle ve TİP üyeleriyle yüz yüze gelmek, sorunları soru cevaplarla açmak, onun için de bulunmaz bir imkan olmuştur.

 

Dev-Genç Seminerleri programında da gördüğünüz gibi 6 bölüm halinde verilmiş. Bunlardan ilk iki oturumun bant kaydı yapılmamış. 3. Oturumdan sonra kayıt başlamış. İlk iki oturumun metnini daha sonra Kıvılcımlı seminer vermek için hazırladığı notlara bakarak, hafızasının yardımıyla yeniden yazmış. Bant kayıtlarında da yer yer okunamayan, anlaşılamayan cümleler olmuş. Ancak o zaman gerek Dev-Gençlilerin, gerekse TİP üyelerinin yoğun ilgisi sorulan sorular ve yapılan tartışmalardan anlaşılıyor.

 

Konuların, soruların ve cevapların çok detaylı ve çeşitli olmalarından dolayı içeriğe pek girmeden, daha çok konu başlıklarından hareketle tanıyalım bu seminer kitaplarını. Okuyucular, özellikle gençler, güncel konuları tartışırken, nasıl evrensel doğrular ve sonuçlara değindiğini metinleri okuduklarında göreceklerdir.

 

Gerek Dev-Genç, gerekse TİP ilçeleri seminerleri Kıvılcımlı’nın uzunca sunuşlarıyla açılmış. Bu sunuşlarda Kıvılcımlı kendi birikimini ustaca özetleyerek, tarihselden güncele bütün konulara değinmiş, canlı bir tartışmanın yolunu açmış.

 

Mesela Dev-Genç Seminerlerinde “Somut şartların somut tahlili: Dünya” başlığında sınıfsız toplumlardan başlayan insanlık gelişimini özetleyerek, kendi Tarih Tezi’nin ana konusu olan Tarihsel Devrimleri, günümüz sosyal devrimlerine bağlayarak Türkiye’ye geçmiş, günün en önemli konularında açıklamalar yapmıştır. İkinci seminerin konusu Somut şartların somut tahlili: Türkiye. Yukarda değindiğimiz gibi bu oturumun konuşmaları da banda alınamamış. Kıvılcımlı kendi notlarından çok kısa bir özet yapmış ancak.

 

Sonraki dört oturumun konuları, o günlerin en çok konuşulan strateji, taktik, örgüt biçimleri, Proletarya sosyalizmi-Burjuva sosyalizmi Milli Demokratik Devrim (MDD), Sosyalist Devrim ve MDD ile SD’nin ilişki-çelişkileri üzerine yoğunlaşmış. Nihayet en son oturumda “Önümüzdeki Görevler” başlığında, somut olarak o günlerde neler yapılması gerektiği, örgütün önemi, TİP baz alınarak, proletarya partisinin nasıl olacağı ve olamayacağı gibi konular canlı tartışmalarla sürdürülmüş. Gençliğe düşen görevlerin özellikle altı çizilmiş.

 

Şubat ve Mart aylarında da Genel merkeze muhalif iki TİP ilçesinde benzer konularda 3 seminer verilmiş. İlk seminer 15 Şubat 1970 günü TİP Gaziosmanpaşa ilçesinde. Diğer ikisi TİP Beşiktaş ilçesinde ve 25 Şubat ile 6 Mart 1970 günleri.

 

Bu ikinci kısım seminerler TİP ilçe örgütlerinde veriliyor. İlçeler genel merkeze muhalif, ağırlıklı olarak MDD çizgisi hakim. Hal böyle olunca doğal olarak tartışmalar da TİP yönetiminin tutumu, MDD sosyalist devrim karşıtlığı vb. konularında sürüyor. Katılımcıları tartışma heyecanı bu yönde. Ancak yine de Kıvılcımlı Bilimsel Sosyalizmin doğrularını, ciddi bir dünya özellikle emperyalist sistem tahlilini, antika tarih özetini aktarıyor dinleyicilere. Ancak yine de asıl amaç, devrimci bir Proletarya Partisi’nin nasıl olması gerektiği ve o partiye nasıl kavuşulacağı ile ilgili bilinç oluşturmaktır.  Özellikle sorulara verdiği cevaplarda bu konuyu ayrıntılandırır. Özet bir iki alıntı yaparak bitirelim tanıtımımızı:

 

Şimdi biçimi, yığınların harekete ilgisi ve hazırlanmasıyla sağlanır. Bu hazırlığı yapacak olan da örgüttür. Demin de söylediğim gibi, her şeyden önce bugün devrimci kanadın en büyük eksiği örgütsüz oluşudur

 

“Finans-Kapital Türkiye’de bütün partileri eline geçirmiş. Yani İşçi Partisi bir yana –İşçi Partisi’nin tabanı diyelim hiç değilse, onu bir yana bırakırsak- geri kalan bütün partileri eline geçirmiş bir durumdadır. Hepsi onun emrindedir. Bu­nunla yetinmiyor. Bir de perde arkasında, hiç kimsenin duymadığı Kulüp adı altında bir birlik yapıyor ve orada yalnız başarı kazanmış iş adamlarını topluyor. Böylece bir seçim yapıyor.

 

“Bizim TİP’i ele alalım, TİP’in Tüzüğü’nü. Bakıyoruz, tüzükte üyeler arasında bir ikilik beliriyor. “Bir kısım üyeler Organlar içinde çalışan üyelerdir. Bunlar sorumlu ve yetkili insanlar sayılıyor. Geri kalan, Organ dışında kalmış büyük üye kalabalığı, kitle; hiçbir sorumluluğu ve yetkisi olmayan, adeta seçimlerde oy veren vatandaşların durumunda bırakılı­yor. Böyle bir Proletarya Partisi çok zayıf bir kuruluş sayılır. Yani burada, sadece rakama önem veriliyor demektir o zaman.”

 

“Benim anladığım manada hakiki proletarya örgütü, devrimci örgüt, böyle etiket gibi, rozet gibi göğsünde bir üyelik sıfatı taşımaktan ibaret bir gösteri değildir. Proletarya örgütü devrimci bir savaş örgütüdür. Devrimci savaş örgütünün içinde her üye o örgütün faal ve bir organda faal üyesidir. Toplantılara mutlak surette muntazam gelir. Toplantılar günde içinde, organ içinde mutlak yapılır. Ve orada bütün meseleler en kesin biçimiyle tartışılır. Sonra karara varılır. Karar çoğunlukla alınır. Alınan karar bütün üyeler için kanun olur. Gelecek toplantıya kadar o karar herkes tarafından elifi elifine uygulanır. (abç)(s 91)Bu yazı 2288 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
HAVA DURUMU
YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Trabzonspor 31 21 2 8 59 27 71 +32
2 Konyaspor 31 17 7 7 51 33 58 +18
3 Fenerbahçe 31 16 7 8 54 35 56 +19
4 Alanyaspor 31 15 9 7 57 48 52 +9
5 Başakşehir FK 31 15 11 5 43 31 50 +12
6 Adana Demirspor 31 13 8 10 46 32 49 +14
7 Hatayspor 31 14 11 6 48 46 48 +2
8 Beşiktaş 31 12 8 11 45 40 47 +5
9 Antalyaspor 31 12 11 8 36 37 44 -1
10 Fatih Karagümrük 31 12 12 7 36 45 43 -9
11 Kasımpaşa 31 11 12 8 47 44 41 +3
12 Sivasspor 31 10 10 11 42 40 41 +2
13 Galatasaray 31 11 12 8 42 45 41 -3
14 Gaziantep FK 31 11 13 7 41 44 40 -3
15 Kayserispor 31 10 13 8 43 52 38 -9
16 Giresunspor 31 10 15 6 34 39 36 -5
17 Altay 31 8 18 5 32 45 29 -13
18 Göztepe 31 7 18 6 36 53 27 -17
19 Çaykur Rizespor 31 7 19 5 30 57 26 -27
20 Yeni Malatyaspor 31 5 21 5 23 52 20 -29
Takım O G M B A Y P AV
1 MKE Ankaragücü 29 18 6 5 45 23 59 +22
2 Ümraniyespor 29 17 7 5 48 28 56 +20
3 Bandırmaspor 29 16 9 4 43 25 52 +18
4 Eyüpspor 29 13 6 10 44 32 49 +12
5 İstanbulspor 28 14 8 6 44 30 48 +14
6 BB Erzurumspor 29 13 8 8 46 34 47 +12
7 Samsunspor 28 11 8 9 45 36 42 +9
8 Manisa FK 29 11 11 7 33 35 40 -2
9 Adanaspor 29 10 11 8 32 30 38 +2
10 Keçiörengücü 28 10 10 8 36 37 38 -1
11 Boluspor 28 9 11 8 32 33 35 -1
12 Tuzlaspor 28 9 11 8 25 29 35 -4
13 Menemenspor 28 8 9 11 36 44 35 -8
14 Gençlerbirliği 28 10 13 5 32 42 35 -10
15 Altınordu 29 11 17 1 33 51 34 -18
16 Denizlispor 28 9 13 6 31 40 33 -9
17 Kocaelispor 28 9 13 6 27 38 33 -11
18 Bursaspor 28 7 14 7 30 42 28 -12
19 Balıkesirspor 28 3 23 2 21 54 11 -33
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 38 28 2 8 82 25 92 +57
2 Sakaryaspor 38 21 5 12 74 35 75 +39
3 Kırşehir Belediyespor 38 21 8 9 57 32 72 +25
4 Kırklarelispor 38 19 6 13 60 32 70 +28
5 Van Spor 38 21 11 6 59 35 69 +24
6 Bodrumspor 38 18 11 9 80 48 63 +32
7 Etimesgut Belediyespor 38 18 13 7 63 36 61 +27
8 Karacabey Belediyespor 38 15 12 11 52 41 56 +11
9 Turgutluspor 38 16 16 6 44 56 54 -12
10 Serik Belediyespor 38 13 11 14 51 48 53 +3
11 Pendikspor 38 15 16 7 66 53 52 +13
12 Pazarspor 38 15 18 5 60 64 50 -4
13 Tarsus İdman Yurdu 38 13 15 10 56 55 49 +1
14 Bayburt Özel İdare Spor 38 14 18 6 52 61 48 -9
15 Sivas Belediyespor 38 11 14 13 63 58 46 +5
16 1922 Konyaspor 38 11 18 9 47 49 42 -2
17 Kastamonuspor 38 8 18 12 31 58 36 -27
18 Elazığspor 38 10 22 6 61 90 33 -29
19 Mamak FK 38 6 26 6 32 121 24 -89
20 Kardemir Karabükspor 38 1 34 3 16 109 3 -93
Takım O G M B A Y P AV
1 Diyarbekirspor 30 20 2 8 43 18 68 +25
2 1928 Bucaspor 30 20 3 7 58 18 67 +40
3 Yeşilyurt Belediyespor 30 17 8 5 50 27 56 +23
4 Ofspor 30 14 5 11 43 31 53 +12
5 Arnavutköy Belediye 30 13 8 9 40 29 48 +11
6 Edirnespor 30 12 9 9 34 31 45 +3
7 Belediye Derincespor 29 10 9 10 38 29 40 +9
8 Artvin Hopaspor 30 10 11 9 41 44 39 -3
9 Fatsa Belediyespor 30 10 12 8 22 31 38 -9
10 Kızılcabölükspor 30 9 11 10 34 33 37 +1
11 Nevşehir Belediyespor 30 9 14 7 31 31 34 0
12 Çankaya FK 30 10 16 4 28 48 34 -20
13 1877 Alemdağspor 30 9 15 6 37 48 33 -11
14 Antalya Kemerspor 30 7 17 6 27 50 27 -23
15 Payasspor 29 5 16 8 29 53 23 -24
16 Manisaspor 30 1 20 9 22 56 12 -34
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 09/04/2022 Fatih Karagümrük vs Kasımpaşa
 09/04/2022 Çaykur Rizespor vs Konyaspor
 09/04/2022 Göztepe vs Kayserispor
 09/04/2022 Beşiktaş vs Alanyaspor
 09/04/2022 Gaziantep FK vs Trabzonspor
 10/04/2022 Yeni Malatyaspor vs Giresunspor
 10/04/2022 Adana Demirspor vs Altay
 10/04/2022 Sivasspor vs Başakşehir FK
 10/04/2022 Fenerbahçe vs Galatasaray
 11/04/2022 Antalyaspor vs Hatayspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 09/04/2022 Bandırmaspor vs Boluspor
 09/04/2022 Ümraniyespor vs MKE Ankaragücü
 09/04/2022 Gençlerbirliği vs Keçiörengücü
 09/04/2022 Adanaspor vs Balıkesirspor
 10/04/2022 Manisa FK vs Samsunspor
 10/04/2022 Denizlispor vs Tuzlaspor
 10/04/2022 Menemenspor vs İstanbulspor
 10/04/2022 Bursaspor vs Kocaelispor
 11/04/2022 Eyüpspor vs Altınordu
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 09/04/2022 Bayburt Özel İdare Spor vs Niğde Anadolu FK
 09/04/2022 Etimesgut Belediyespor vs Sakaryaspor
 09/04/2022 Kahramanmaraşspor vs Afjet Afyonspor
 09/04/2022 Van Spor FK vs Somaspor
 10/04/2022 Serik Belediyespor vs Diyarbekir Spor
 10/04/2022 Bodrumspor vs Ankaraspor
 10/04/2022 Çorum FK vs 1461 Trabzon FK
 10/04/2022 Sarıyer vs İnegölspor
 10/04/2022 Sivas Belediyespor vs Adıyaman FK
 10/04/2022 Turgutluspor vs Ergene Velimeşe
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 10/04/2022 1954 Kelkit Bld.Spor vs Bergama Belediyespor
 10/04/2022 Çatalcaspor vs Fatsa Belediyespor
 10/04/2022 Elazığspor vs Batman Petrolspor
 10/04/2022 Hendek Spor vs Erbaaspor
 10/04/2022 Kahta 02 Spor vs Arnavutköy Belediye
 10/04/2022 Karaman Futbol Kulübü vs Başkent Gözgözler Akademi FK
 10/04/2022 Nevşehir Belediyespor vs Belediye Kütahyaspor
 10/04/2022 Osmaniyespor FK vs Artvin Hopaspor
 10/04/2022 Sancaktepe FK vs Bursa Yıldırımspor
 10/04/2022 Elazığspor - Batman Petrolspor Batman Petrolspor ligdeki son 11 maçında hiç kaybetmedi  Batman Petrolspor yenilmez
 10/04/2022 Nevşehir Belediyespor - Belediye Kütahyaspor Nevşehir Belediyespor ligdeki son 5 maçında hiç kazanamadı  Belediye Kütahyaspor yenilmez
SON YORUMLANANLAR
HABER ARŞİVİ
resmi ilanlar

Sizce Türkiye'deki en büyük sorun hangisidir?


NAMAZ VAKİTLERİ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
YUKARI