Bugun...


Ahmet Kale

facebook-paylas
1971 Sonrası, Kıvılcımlı’nın Ölümünden Sonra Yayınlanan Eserler
Tarih: 05-09-2021 19:43:00 Güncelleme: 05-09-2021 19:48:00


1971 Mayıs ayında yurtdışına çıkan Kıvılcımlı, çileler, acılar, ihanetler ve cinayet girişimleri ile geçen 5 ayın sonunda Belgrad’da öldü. Arkasında çok sayıda eser, devlete karşı abideleşen bir direnme azmi, örnek bir insan kişiliği bırakarak ayrıldı aramızdan. Bu 5 ayın öyküsünün bir kısmını yolda tuttuğu günlüklerden oluşan “Günlük Anılar” kitabından öğreniyoruz. Kendisinin değinmediği bazı noktaları da (Örneğin, Bulgar Komünist Partisi yetkililerinin partiden atıldığını söylemediklerini) başka kaynaklardan öğrendik kimimiz. Yakın zamanda yayınlamayı düşündüğümüz Orhan Aksungur, Ahmet Camuşçuoğlu ve Fuat Fegan’ın rapor, yazı ve mektuplarından oluşan “OA DOSYASI” yayınlandığında kaçışla ilgili başka bilgiler de edineceğiz.[Bu dosyayı kitap haline getirip 2018 yılı Mayıs ayında Sorun Yayınları’ndan yayınladık.]  Dahası, kaçış dönemi ve sonrası her yönden araştırılmaya ve tartışılmaya değer bir dönemdir. Kıvılcımlı’nın ölümünden sonra herkes kendi yönüne göre ona kararlar aldırıyor, kendi davranışlarını Kıvılcımlı’ya onaylatır değerlendirmeleri gerçekler diye sergiliyorlar. Ortada tanık da olmadığı için inanmamızı bekliyorlar.

 

Kıvılcımlı 11 Ekim 1971’de öldü. Ölümünün üzerinden 1 yıl geçmeden Kıvılcımlı izleyicileri 3 ayrı koldan Parti kurmaya giriştiler. Kıvılcımlı’nın ölümünün ardından Türkiye’ye ayrı ayrı dönen A. Camuşçuoğlu ve O. Aksungur, ayrı kollardan parti kurmaya çalışırken, Kıvılcımlı düşüncesinde buluşmuş olan 68 gençliğinden kimileri de ilerde Kıvılcım grubu olacak çalışmaları sürdürüyorlardı. Bunlara Almanya’da olan ve 1974’te Derleniş Yayınları ve TDF etrafında kümelenen F. Fegan’la bağlantılı olanları da eklersek 4 gruba çıkıyoruz. O zamandan bugüne değin geçen zamanda o kadar çok şeyler oldu ki, artık Türkiye Sosyalist Hareket Tarihi içinde bir Kıvılcımlıcı Hareket Tarihi tartışmaları açmak ve o tarihi yazmak gerektiğine de inanıyorum.

 

Yayınlara dönersek:

 

Kıvılcımlı’nın ölümünden sonra ilk yayınlar Almanya’da 1974 başlarında kurulan Derleniş Yayınları tarafından yapıldı. Kıvılcımlı’nın önemli eseri Devrim Nedir? İlk olarak bu yayınevinden çıktı. Daha sonra çok tanınıp başka birçok yayınevi tarafından da basılan, Kıvılcımlı’nın dergilerde yayınlanmış uzun yazılarından oluşan Broşürler de ilk defa bu yayınevinden basıldı.

 

İkinci girişim, 1974 Haziran ayında kurulan Türkiye Sosyalist İşçi Partisi (TSİP)nin yayınevi olan Tarih ve Devrim Yayınevi oldu. Bu yayınevi de Kıvılcımlı’nın daha önce yayınlanmış olan bazı kitaplarıyla Almanya’da yayınlanmış olan Broşürlerin tekrar basımı yapıldı. Burada Tarih ve Devrim Yayınevi tarafından yayınlanan kitaplardan Tarih tezi üzerinde bir kez daha durmak isterim. İleriki sayfalarda Tarih Yazıları kitabının tanıtımında da okuyacağınız Fuat Fegan’ın bir değerlendirmesini buraya da almak isterim:

 

 “Doğrudan doğruya konumuzla ilgili olmamakla birlikte, belki yararı olur diye, Kıvılcımlı’nın ‘Tarih Tezi’ konusundaki bazı yanlış görüşleri burada eleştirmek istiyorum.

 

Tarih ve Devrim Yayınları arasında çıkan ‘Tarih Tezi’ kitabı genellikle çok yanıltıcı oldu. Bilgisizlik ve bir an önce Kıvılcımlı “bezirgânlığı” endişesi bunda önemli rol oynadı sanıyorum. Bu yanlış adımın genç kuşaklar üzerinde şöyle olumsuz bir etkisine çok şahit olduk:

 

“- Dr. Hikmet Kıvılcımlı’nın meşhur bir ‘Tarih Tezi’ varmış. Onu öğrenmek lazım. Tamam işte, şimdi kitabı da yayınlandı. Alıp okuyalım!..

 

“Oysa meselenin aslı tamamen başka. Kıvılcımlı Tarih Tezi’ni yayınlayalı 10 yıl oldu. Tarihsel Maddecilik Yayınları’nın ikinci kitabı olarak 1965 yılı çıkan Tarih-Devrim-Sosyalizm eseri, Tarih Tezi’nin o günkü şartlarda en derli toplu biçimde Türkiye okuruna sunuluşudur. Kıvılcımlı’nın ‘Tarih Tezi’ denince, ilk akla gelmesi gereken eseri budur.

 

“Peki, Tarih Tezi diye yayınlanan kitap nedir?

 

“Kitabın başındaki ‘Not’larda dendiği gibi? ‘Dr. Hikmet Kıvılcımlı bu kitabı Tarih-Devrim-Sosyalizm kitabından önce yazdı ve yayınlanmak üzere Toplum Biçimlerinin Gelişimi kitabından sonra daktilo etti. Önsözünü kaleme aldı... vs.’ mi?

 

“Yukarıda da belirttik? ‘Bilmediğini bilmemek’ gibi bir feci durum karşısındayız.

 

“Tarih Tezi kitabı bir derlemedir:

 

“- ‘Tartışılacak Tarih Tezi’ makalesi daha önce TÜRK SOLU dergisinde yayınlandı (Sayı 35-36, 16-23/7/1968). Kitaba aktarılırken, dergideki teknik hataların düzeltilmesi bir yana, alabildiğine yeni hatalar yapılmış: Pek çok kelime, hatta tümüyle bir cümle atlanmıştır.

 

“- ‘Önsöz’e bakalım: Sayfa 37’de birkaç kez Grundrisse’nin sözü edilmektedir. Oradan da anlaşılacağı gibi, Toplum Biçimlerinin Gelişimi’ne, -diğerleri yanında- Önsöz olarak yazılmış, fakat her nedense kitaba dahil edilmemiş bir yazıdır bu.

 

“- ‘Genel Giriş’in ne olduğu besbelli: Tarih-Devrim-Sosyalizm kitabının TEZ bölümü...

 

“- Geri kalan bölümlere gelince... Kıvılcımlı, 1965 yılı ‘Tarih Tezi’ni yayınlamaya girişirken, konuyla ilgili alabildiğine yığılmış malzeme ve etütlerinden belli bir bölüğünü ayırıp düzenlemiş ve matbaaya verilmek üzere daktilo edilmesini sağlamıştı. Ne var ki, bu kadarı bile, o günkü şartlarda epeyce hacimli sayılacak bir kitabın ortaya çıkmasını önleyemiyordu. İster istemez, daha az aktüel olan kimi bölümler ayrılarak, kitap Tarih-Devrim-Sosyalizm adıyla yayınlandı. Çıkarılan bölümler bir kenara kondu. Sonra bu kılıç artıkları belli bir düzen içinde yeniden daktilo edildi.

 

“Görüldüğü gibi, bu bölümler, bizzat Kıvılcımlı tarafından ‘Tarih Tezi’yle en uzak ilgili bölümler sayılarak, Tarih-Devrim-Sosyalizm kitabına dahil edilmemiştir. Nerede kaldı, bunların Tarih Tezi adı altında yayınlanmaları?

 

“Nitekim, yayıncılar da işin farkındalar ki: İlgili bölümlerde var olmayan ‘Tarih Tezi’ni, şuradan buradan derleme yazılarla kitaba monte etme ihtiyacını duymuşlar. Oysa bunlara hiç gerek yoktu. O metinler, mütevazi bir başlık altında ve ne oldukları aslına uygunca belirtilerek basılabilirdi. Çok da yararlı olurdu.” (Tarih Yazıları s. 3-4)

 

Başka yerde de kullandığım bu uzun alıntıyı tekrar tekrar kullanmakta fayda görüyorum. Çünkü halen birçok internet sitesinde Kıvılcımlı’nın kitapları arasında “TARİH TEZİ” yanıltıcı başlıklı bu kitap metni duruyor, araştırmacılar metinden alıntılar yaparken kitabın adını da anıyorlar. Oysa Fuat Fegan’ın dediği gibi Tarih tezi birçok kitaptan oluşan bir tarih külliyatı. Onun içinden bazı bölümlere TEZ adını takmak çok iyi niyetli değil kanımca.

 

1975 yılında kurulan yeni Vatan Partisi tarafından kurulan Tarihsel Maddecilik Yayınları da birçok Kıvılcımlı kitabı bastı. Bunlardan Osmanlı Tarihinin Maddesi cilt 1 ve 2 Kıvılcımlı’nın yeni yazıya aktarıp, Ekim 1970 tarihinde daktilo ettirdiği ancak yayınlamaya fırsat bulamadığı metinlerdi. Daktilo hatalarına bile dokunmadan bu ham metin yayınlanmış, hem de 3. Cilt yani devamı olmadan.

 

Bu yayınevinin yayınladığı başka bir kitap da Tarihöncesi-Tarih-Devrim-Sosyalizm kitabıdır. Yukarda Tarih ve Devrim Yayınevinin yaptığı yanlışı bu yayınevi de tersten yapmış. Kıvılcımlı’nın ayırdığı notları, kendi meşreplerince Tarih Devrim Sosyalizm Kitabının içine dağıtmışlar. Hem de Kıvılcımlı’nın sağken yapmadığını, “Kıvılcımlı da sağ olsaydı böyle yapardı” diyerek.

 

Tarihsel Maddecilik Yayınları bu kitaplardan başka, daha önce metni Aydınlık Sosyalist Dergi’de yayınlanmış olan Deccal Nasıl Kapımızı Çalıyor? Ve Kıvılcımlı’nın Ankara Hukuk Fakültesinde verdiği Durum Yargılaması konferansının metnini ilk defa kitap olarak yayınladı. Daha önce hiç yayınlanmamış olan Emperyalizmin Loş Gücü: Finans kapital Denen Gizli Kuvvet metni de broşür olarak yayınlandı. Bunların dışında bu yayınevi, Kıvılcımlı’nın başka birçok gazete ve dergi yazılarının da birleştirip birkaç broşür daha yayınladılar.

 

Bu yayınevlerinin dışında Ankara’daki Derleniş Yayınevi Kıvılcımlı’nın 1971’de artarda yayınladığı Oportünizm Nedir?-Halk Savaşının Planları-Devrim Zorlaması, Demokratik Zortlama’yı  tek kitap olarak bastı. Ayrıca, Türkçe’nin Üreme Yolları, Eyüp Konuşması, Anarşi Yok Büyük Derleniş ve Türkiye Köyü ve Sosyalizm gibi kitaplar da bu yayınevinden çıktı.

 

1978 yılında kurulan YOL Yayınları da epey miktar Kitabını bastı Kıvılcımlı’nın. Özellikle daha önce hiç yayınlanmamış olan YOL serisinin bazı kitapları bu yayınevi tarafından basıldı. İhtiyat Kuvvet Milliyet: Şark kitabı bunların en bilineni. Siyasetimiz, Dinin Türk Toplumuna Etkileri gibi kitaplar da yayınladı YOL Yayınları.

 

1980’yılına kadar bu kitaplar ve broşürler yayınlandı. 1971 darbesinden 1974 affına kadar olan 3 yılı saymazsak, o 7 yıl için çok hızlı geçen bir yayıncılık dönemi. 3-4 koldan da gitse, Kıvılcımlı eserlerinin en çok basılıp yayıldığı ve okunduğu dönemdir. Üstelik Milliyetçi Cephe hükümetlerinin can güvenliğini neredeyse yok ettiği, faşist militanların katliamlar yaptığı kızılca kıyamet gibi bir dönemde oldu bunlar.

 

Geliyoruz 1980 12 Eylül darbesi sonrasına. Darbe sonrası ilk yayınlar o zamanki Tarih Bilimi Yayınları tarafından yapıldı. Osmanlı Tarihi, Ekonomik Mücadele gibi isimlerle, ancak Kıvılcımlı’nın daha önceleri kullandığı Himmet Kırşehirli imzasıyla yayınlanan kitaplar oldu.

 

90’lı yıllarda İstanbul’da yeniden kurulan Derleniş Yayınevi çok sayıda Kıvılcımlı kitabı bastı. Bu yayınevinin en önemli hizmeti, daha önce yayınlanmamış olan diyalektikle ilgili notlardan önemli bir kısmını Diyalektik Nedir, Nasıl Kullanılır, Ne Değildir? İsmiyle kitaplaştırmış olmasıdır.

 

Yine aynı yıllarda faaliyette bulunan Diyalektik Yayınları da Kıvılcımlı kitapları yayınladı. Bu yayınevi de Sosyalist gazetesindeki yazıları eksik de olsa yayınlayarak bir hizmette bulundu.

 

O yıllarda yayın yapan yayınevlerinden biri de Bibliotek Yayınevidir. Bu yayınevi bütün eserleri yayınlamak gayretiyle yola çıkıp, külliyata yakın eseri de yayınlamış neredeyse. YOL serisinin tamamını yayınlayan ilk yayınevi olmuşlar. Ancak gerek maddi sorunları, gerekse siyasi faaliyetlerinden dolayı tüm seriyi çok ufak puntolarla ve çok kötü bir mizanpajla 2 ciltte toplayarak yayınladılar. Bu eksikliklerine rağmen o 2 cilt uzunca bir süre YOL serisine ihtiyaç duyanların başucu kitapları olarak önemli hizmet görmüşlerdir.

 

Bu arada Kıvılcımlı’nın Devrim Nedir? Eserinin bir baskısının da Alaz yayınları tarafından yapılmış olduğu bilgisini verelim.

 

Kıvılcımlı’nın ölümünden sonraki yayıncılıkta önemli bir aşama da Sosyal İnsan Yayınları’nın kurulmasıdır. 3 yıl yayın öncesi binasının inşaatında çalıştığım, 5,5 yıl da yayınevi yöneticisi olarak başında bulunduğum bu yayınevi ile ilgili olarak, GİRİŞ yazısında da belirttiğim gibi “Bir Yayınevi Öyküsü”nü yazmaya devam ediyorum. Burada yayınlarla ilgili kısa bilgi vereyim.

 

Sosyal İnsan Yayınları 2006 Haziran sonu kuruldu. İlk kitabı olan Osmanlı Tarihinin Maddesi 2007 Şubat ayında yayınlandı. Son yayını benim sorumluluğumda 2011 Temmuz ayında yapıldı. Daha sonra 2014 yılında yapılan 2 kitap yayını (Komün Gücü ve Tarih Devrim Sosyalizm)ise, yine benim hazırladığım, İSBN numaralarını da aldığım hazır kitaplardı. Sonra ne değişiklikler yapıldığını bilmiyorum.

 

5,5 yıllık süre içinde Kıvılcımlı’ya ait 55 kitap, 8 broşür basıldı. Ayrıca Kıvılcımlı’nın olmayan 6 kitap daha yayınlandı. Yayınlanan 55 Kıvılcımlı kitabının birisi (Bergsonizm) eski yazıdan yeni yazıya aktarılarak ilk defa basılmıştır. Daha önce Bibliotek Yayınevi tarafından 2 cilde sıkıştırılan YOL Serisi de Kıvılcımlı’nın vasiyetine uygun olarak “her biri ayrı kitaplar halinde” 9 kitaplık set olarak yayınlandı. Yayınlanan diğer kitapların ikisi (Tarih Yazıları ve Gençliğe Yazılar) benim, Kıvılcımlı’nın yayınlanmış ve bazı yayınlanmamış yazılarından yaptığım derlemeler olarak ilk defa yayınlanmış kitaplar.

 

Bu kitaplarla, Kıvılcımlı’nın yayınlanmış tüm eserleri derli toplu biçimde “Bütün Eserleri” formatında yeniden yayınlanmış oldu.

 

Bu kitapların dışında yayınlanmamış, çevrilmiş ya da çevrilmeyi bekleyen eserler var. Ayrıca daha önce toplamaya çalıştığım ama yayınevinden uzaklaştırılınca ortada kalan dergilerde yayınlanmış yazıların bir kitapta toplanması görevi var.

 

Bu bölümde YOL Serisinin, Broşürlerin ve 20 daha başka kitabın tanıtımını bulacaksınız.Bu yazı 2111 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
HAVA DURUMU
YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Trabzonspor 31 21 2 8 59 27 71 +32
2 Konyaspor 31 17 7 7 51 33 58 +18
3 Fenerbahçe 31 16 7 8 54 35 56 +19
4 Alanyaspor 31 15 9 7 57 48 52 +9
5 Başakşehir FK 31 15 11 5 43 31 50 +12
6 Adana Demirspor 31 13 8 10 46 32 49 +14
7 Hatayspor 31 14 11 6 48 46 48 +2
8 Beşiktaş 31 12 8 11 45 40 47 +5
9 Antalyaspor 31 12 11 8 36 37 44 -1
10 Fatih Karagümrük 31 12 12 7 36 45 43 -9
11 Kasımpaşa 31 11 12 8 47 44 41 +3
12 Sivasspor 31 10 10 11 42 40 41 +2
13 Galatasaray 31 11 12 8 42 45 41 -3
14 Gaziantep FK 31 11 13 7 41 44 40 -3
15 Kayserispor 31 10 13 8 43 52 38 -9
16 Giresunspor 31 10 15 6 34 39 36 -5
17 Altay 31 8 18 5 32 45 29 -13
18 Göztepe 31 7 18 6 36 53 27 -17
19 Çaykur Rizespor 31 7 19 5 30 57 26 -27
20 Yeni Malatyaspor 31 5 21 5 23 52 20 -29
Takım O G M B A Y P AV
1 MKE Ankaragücü 29 18 6 5 45 23 59 +22
2 Ümraniyespor 29 17 7 5 48 28 56 +20
3 Bandırmaspor 29 16 9 4 43 25 52 +18
4 Eyüpspor 29 13 6 10 44 32 49 +12
5 İstanbulspor 28 14 8 6 44 30 48 +14
6 BB Erzurumspor 29 13 8 8 46 34 47 +12
7 Samsunspor 28 11 8 9 45 36 42 +9
8 Manisa FK 29 11 11 7 33 35 40 -2
9 Adanaspor 29 10 11 8 32 30 38 +2
10 Keçiörengücü 28 10 10 8 36 37 38 -1
11 Boluspor 28 9 11 8 32 33 35 -1
12 Tuzlaspor 28 9 11 8 25 29 35 -4
13 Menemenspor 28 8 9 11 36 44 35 -8
14 Gençlerbirliği 28 10 13 5 32 42 35 -10
15 Altınordu 29 11 17 1 33 51 34 -18
16 Denizlispor 28 9 13 6 31 40 33 -9
17 Kocaelispor 28 9 13 6 27 38 33 -11
18 Bursaspor 28 7 14 7 30 42 28 -12
19 Balıkesirspor 28 3 23 2 21 54 11 -33
Takım O G M B A Y P AV
1 Eyüpspor 38 28 2 8 82 25 92 +57
2 Sakaryaspor 38 21 5 12 74 35 75 +39
3 Kırşehir Belediyespor 38 21 8 9 57 32 72 +25
4 Kırklarelispor 38 19 6 13 60 32 70 +28
5 Van Spor 38 21 11 6 59 35 69 +24
6 Bodrumspor 38 18 11 9 80 48 63 +32
7 Etimesgut Belediyespor 38 18 13 7 63 36 61 +27
8 Karacabey Belediyespor 38 15 12 11 52 41 56 +11
9 Turgutluspor 38 16 16 6 44 56 54 -12
10 Serik Belediyespor 38 13 11 14 51 48 53 +3
11 Pendikspor 38 15 16 7 66 53 52 +13
12 Pazarspor 38 15 18 5 60 64 50 -4
13 Tarsus İdman Yurdu 38 13 15 10 56 55 49 +1
14 Bayburt Özel İdare Spor 38 14 18 6 52 61 48 -9
15 Sivas Belediyespor 38 11 14 13 63 58 46 +5
16 1922 Konyaspor 38 11 18 9 47 49 42 -2
17 Kastamonuspor 38 8 18 12 31 58 36 -27
18 Elazığspor 38 10 22 6 61 90 33 -29
19 Mamak FK 38 6 26 6 32 121 24 -89
20 Kardemir Karabükspor 38 1 34 3 16 109 3 -93
Takım O G M B A Y P AV
1 Diyarbekirspor 30 20 2 8 43 18 68 +25
2 1928 Bucaspor 30 20 3 7 58 18 67 +40
3 Yeşilyurt Belediyespor 30 17 8 5 50 27 56 +23
4 Ofspor 30 14 5 11 43 31 53 +12
5 Arnavutköy Belediye 30 13 8 9 40 29 48 +11
6 Edirnespor 30 12 9 9 34 31 45 +3
7 Belediye Derincespor 29 10 9 10 38 29 40 +9
8 Artvin Hopaspor 30 10 11 9 41 44 39 -3
9 Fatsa Belediyespor 30 10 12 8 22 31 38 -9
10 Kızılcabölükspor 30 9 11 10 34 33 37 +1
11 Nevşehir Belediyespor 30 9 14 7 31 31 34 0
12 Çankaya FK 30 10 16 4 28 48 34 -20
13 1877 Alemdağspor 30 9 15 6 37 48 33 -11
14 Antalya Kemerspor 30 7 17 6 27 50 27 -23
15 Payasspor 29 5 16 8 29 53 23 -24
16 Manisaspor 30 1 20 9 22 56 12 -34
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 09/04/2022 Fatih Karagümrük vs Kasımpaşa
 09/04/2022 Çaykur Rizespor vs Konyaspor
 09/04/2022 Göztepe vs Kayserispor
 09/04/2022 Beşiktaş vs Alanyaspor
 09/04/2022 Gaziantep FK vs Trabzonspor
 10/04/2022 Yeni Malatyaspor vs Giresunspor
 10/04/2022 Adana Demirspor vs Altay
 10/04/2022 Sivasspor vs Başakşehir FK
 10/04/2022 Fenerbahçe vs Galatasaray
 11/04/2022 Antalyaspor vs Hatayspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 09/04/2022 Bandırmaspor vs Boluspor
 09/04/2022 Ümraniyespor vs MKE Ankaragücü
 09/04/2022 Gençlerbirliği vs Keçiörengücü
 09/04/2022 Adanaspor vs Balıkesirspor
 10/04/2022 Manisa FK vs Samsunspor
 10/04/2022 Denizlispor vs Tuzlaspor
 10/04/2022 Menemenspor vs İstanbulspor
 10/04/2022 Bursaspor vs Kocaelispor
 11/04/2022 Eyüpspor vs Altınordu
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 09/04/2022 Bayburt Özel İdare Spor vs Niğde Anadolu FK
 09/04/2022 Etimesgut Belediyespor vs Sakaryaspor
 09/04/2022 Kahramanmaraşspor vs Afjet Afyonspor
 09/04/2022 Van Spor FK vs Somaspor
 10/04/2022 Serik Belediyespor vs Diyarbekir Spor
 10/04/2022 Bodrumspor vs Ankaraspor
 10/04/2022 Çorum FK vs 1461 Trabzon FK
 10/04/2022 Sarıyer vs İnegölspor
 10/04/2022 Sivas Belediyespor vs Adıyaman FK
 10/04/2022 Turgutluspor vs Ergene Velimeşe
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 10/04/2022 1954 Kelkit Bld.Spor vs Bergama Belediyespor
 10/04/2022 Çatalcaspor vs Fatsa Belediyespor
 10/04/2022 Elazığspor vs Batman Petrolspor
 10/04/2022 Hendek Spor vs Erbaaspor
 10/04/2022 Kahta 02 Spor vs Arnavutköy Belediye
 10/04/2022 Karaman Futbol Kulübü vs Başkent Gözgözler Akademi FK
 10/04/2022 Nevşehir Belediyespor vs Belediye Kütahyaspor
 10/04/2022 Osmaniyespor FK vs Artvin Hopaspor
 10/04/2022 Sancaktepe FK vs Bursa Yıldırımspor
 10/04/2022 Elazığspor - Batman Petrolspor Batman Petrolspor ligdeki son 11 maçında hiç kaybetmedi  Batman Petrolspor yenilmez
 10/04/2022 Nevşehir Belediyespor - Belediye Kütahyaspor Nevşehir Belediyespor ligdeki son 5 maçında hiç kazanamadı  Belediye Kütahyaspor yenilmez
SON YORUMLANANLAR
HABER ARŞİVİ
resmi ilanlar

Sizce Türkiye'deki en büyük sorun hangisidir?


NAMAZ VAKİTLERİ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
YUKARI